Een vakje naar de voor- of achtergrond plaatsen in een Freestylepagina

Je kan de vakjes naar de voorgrond of achtergrond plaatsen.
Figuur 1. Geselecteerd vakje op de achtergrond dat je naar voor wil brengen
Figuur 2. Het vakje is naar de voorgrond verplaatst
 1. Kies Menu > Bewerken F2.
 2. Kies het tabblad Vakje in het bewerkingspaneel.
 3. Selecteer de vakjes die je naar voor of achter wil verplaatsen.
 4. Klap het groepsvak Positie open.
 5. Kies uit één van de volgende opties:
  OptiesUitleg
  Voorgrond De vakjes gaan naar de voorgrond.
  Achtergrond De vakjes gaan naar de achtergrond.