Een Jabbla-IR-code aanleren en testen

Je kan nieuwe infraroodcodes aanleren voor een bestaand apparaat dat je al hebt toegevoegd.

 1. Kies Menu > Instellingen.
 2. Kies Omgevingsbediening.
  Het tabblad Configuratie verschijnt.
 3. Kies de categorie waarin je apparaat zich bevindt, bijvoorbeeld Radio.
 4. Kies het apparaat waarvoor je codes wil aanleren.
 5. Kies .
  Je kan nu de infraroodcodes voor de verschillende functies van het apparaat aanleren, bijvoorbeeld de code voor de power-knop van het apparaat.
 6. Kies een functie, bijvoorbeeld power.
 7. Kies de opnameknop .
  Onder de functie knippert nu de tekst Aanleren ... en onderaan verschijnt de instructie Richt de afstandsbediening naar de IR sensor van de spraakcomputer en druk kort op de aan te leren knop.
 8. Voer de instructie uit.
  Als de code is aangeleerd, wordt het functiesymbool zwart in plaats van grijs en de melding Infraroodcode werd correct aangeleerd. verschijnt. Is het aanleren mislukt, dan verschijnt de melding Infraroodcode kon niet worden aangeleerd. Probeer opnieuw. en kan je opnieuw proberen door terug de opnameknop te kiezen.
 9. Kies de testknop om de werking van de aangeleerde infraroodcode te testen.
 10. Kies OK.
 11. Herhaal vanaf stap 6 tot al de infraroodcodes van de gewenste functies aangeleerd zijn.
 12. Kies OK.