Een vakje sleepbaar/niet-sleepbaar maken voor de gebruiker

Bij muis/touch kan het nuttig zijn om een vakje te kunnen laten verslepen door de gebruiker. Als de gebruiker een vakje versleept naar een ander vakje wordt de volledige inhoud omgewisseld.

Standaard zijn vakjes niet-sleepbaar.

Sleepbare vakjes, worden in de bewerkingsweergave aangeduid met het symbool in de rechterbovenhoek.

Tip: Je kan voor het hele document instellen dat er een geluid wordt afgespeeld als je een vakje versleept, zie In een document een geluid weergeven bij het slepen van een vakje.
Figuur 1. Sleepbaarheid van een vakje
  1. Kies Menu > Bewerken F2.
  2. Kies het tabblad Vakje in het bewerkingspaneel.
  3. Navigeer naar de gewenste pagina.
  4. Selecteer de vakjes die je sleepbaar/niet-sleepbaar wil maken.
  5. Klap het groepsvak Eigenschappen open.
  6. In het groepsvak Eigenschappen, kies Sleepbaar.
    De selecteerbaarheid van het vakje wijzigt. Indien het vakje sleepbaar is, staat het symbool in de rechterbovenhoek van het vakje in de bewerkingsweergave.