Laten vertellen aan de hand van eigen ervaring

Maak tijdens de eerste weken van de fase van focuswoorden een aantal foto’s en filmopnames van de situatie waarin de focuswoorden voorkwamen. Dit is lastig, maar het proberen waard. Hiermee kun je een kind namelijk makkelijker testen dan met vreemd testmateriaal. Het kind kan vanuit zijn of haar eigen ervaring makkelijker vertellen. Stel vragen als: wat deden we hier! Wat had je hier verteld?

Een handig middel hierbij is het gebruik van een logboek, zie Het logboek aan- en uitzetten. Tijdens het bekijken van de foto’s neem je binnen SCORE in Mind Express als het ware op welke begrippen het kind allemaal selecteert. Deze logfunctie kan je gebruiken in testsituaties en om te bekijken wat het kind spontaan communiceert. Belangrijk hierbij is wel dat je nadenkt over privacy van de gevoerde gesprekken. Het is niet prettig voor de OC-gebruiker te weten dat zijn uitingen worden opgenomen zonder dat hij/zij dit weet.

Let erop dat je de taal op dat moment niet modelleert, want deze uitingen zijn in het logboek niet te onderscheiden van de uitingen van het kind. In het logboek is te zien welke uitingen het kind produceert en via welke route symbolen worden gevonden.

Bij een langere tekst is het mogelijk om focuswoorden op te sporen door het logbestand eerst te exporteren en te zoeken op bepaalde woorden. Voor meer informatie over de logfunctie, gebruik de helpfunctie van Mind Express: kies Menu > Help.

Figuur 1. Logboek