Selectie-instellingen

Er zijn heel wat instellingen voorzien om het selecteren van vakjes af te stemmen op de noden van de gebruiker. Het geselecteerd vakje kan met een kleur worden omlijnd, het vakje kan worden vergroot, het selecteren kan gebeuren bij indrukken of bij loslaten, er kan dwellselectie worden ingesteld, het is mogelijk om geluid af te spelen bij selectie en er kan auditieve feedback van de selectie worden weergegeven.

Er zijn voor bepaalde bedieningsmethodes een aantal specifieke instellingen beschikbaar, bijvoorbeeld:
  • Bij het gebruik van de joystick kan de selectie-indicator blijven stappen in de richting door de joystick aangegeven.
  • Als de gebruiker scant met behulp van één of twee schakelaars, dan kan je een aantal voorkeuren instellen waarmee het scannen zo goed mogelijk aanpast aan de mogelijkheden van de gebruiker.
  • Je kan instellen dat de gebruiker kan dwellen via touch.

Mind Express kan ook worden gebruikt met een scanningsysteem met 1 of 2 schakelaars. Mind Express biedt een aantal scanmethoden, -voorkeuren en opties aan waarmee je de scanning zo goed mogelijk kunt afstemmen op de behoeften en vaardigheden van de gebruiker.

Opmerking: Wanneer je een document opent, zal Mind Express zoeken naar documentspecifieke bedieningsvoorkeuren. Als er geen documentspecifieke voorkeuren zijn, gebruikt Mind Express de huidige of de opstartbedieningsmethode gebruikt.
Opmerking: Wanneer je een document opent, zal het systeem eerst zoeken naar documentspecifieke selectievoorkeuren. Als er geen selectievoorkeuren zijn opgegeven in het document, worden de gebruikersinstellingen voor selectie gebruikt.