Een contactpersoon toevoegen aan de contactenlijst

 1. Kies Menu > Instellingen.
 2. Kies Contacten.
  Het tabblad Contactenlijst verschijnt.
 3. In het groepsvak Contacten, kies
  Het contactformulier verschijnt.
 4. In het veld Naam, voer de naam van de contactpersoon in.
 5. Kies .
  Het dialoogvenster Figuur kiezen verschijnt.
 6. Kies één van volgende opties om een figuur toe te voegen:
  OptiesProcedure
  Een figuur kiezen uit de beschikbare symbolensets
  1. Kies Symbolen.
  2. Kies Kies symbolensets om symbolensets te selecteren en de zoekvolgorde in de sets te wijzigen.
  3. Begin te typen in het zoekveld. De figuren worden zichtbaar en selectiever naarmate je verder typt.
  4. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  Een figuur kiezen op internet
  1. Kies Web
  2. Typ je zoekterm in het zoekveld en kies .
  3. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  Een figuur toevoegen uit je galerij

  De galerij bevat alle figuren die je zelf al aan het document hebt toegevoegd.

  1. Kies
  2. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  Een figuur toevoegen van interne en externe opslagmedia: de harde schijf van je PC, een geheugenkaart, een CD of DVD, een USB-stick, ....
  1. Kies Van schijf.
  2. Zoek de figuur via het Windows navigatievenster.
  3. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  4. Kies Openen.

   De figuur zal onmiddellijk in het vakje verschijnen. Als je extra figuren wil toevoegen of het vakje verder wil bewerken, moet je opnieuw kiezen.

  Een screenshot toevoegen
  1. Kies Schermafdruk.
  2. Selecteer het gewenste gebied met het dradenkruis.

  De figuur zal onmiddellijk in het vakje verschijnen. Als je extra figuren wil toevoegen of het vakje verder wil bewerken, moet je opnieuw kiezen.

  Een foto nemen en toevoegen
  1. Kies .
  2. Kies Foto maken.

  Je kan eerst van camera wisselen door op te drukken.

  De foto zal onmiddellijk in het vakje verschijnen.

  Als je extra figuren wil toevoegen of het vakje verder wil bewerken, moet je opnieuw kiezen.

 7. In veld Verjaardag, selecteer de geboortedatum (je kan de geboortedatum ook typen).
 8. In het veld E-mail, voer een geldig e-mailadres in.
 9. Bij Notitie als bijlage toevoegen, kies Ja als de gebruiker ook de inhoud van de notitie als figuur in bijlage wil toevoegen aan de e-mail.
 10. In het veld Telefoon, voer het telefoonnummer in van de contactpersoon.
 11. Kies OK.