Een nieuwe lege woordvoorspellingslijst toevoegen

In plaats van te kiezen voor een bestaande woordvoorspellingslijst kan je ook een nieuwe lijst aanmaken.

  1. Kies Menu > Instellingen.
  2. Kies Voorspellingen.
    Het tabblad Woordvoorspelling verschijnt.
  3. In het groepsvak Woordvoorspelling, naast de vervolgkeuzelijst Lijst kiezen, kies .
  4. In het pop-upvenster Naam van woordenlijst, vul de naam van je nieuwe lege lijst in.
  5. Kies OK.