Het Mind Express venster

Het Mind Express venster bestaat uit 5 onderdelen. Afhankelijk van de mode waarin wordt gewerkt, kunnen sommige of alle van deze onderdelen zichtbaar zijn.
Nr Onderdeel Uitleg
1 Gekleurde balk Geeft aan dat mode Bewerken actief is. De gekleurde balk verschijnt enkel als in het menu Extra > Opties..., de optie Indicator mode Bewerken is aangevinkt.
2 Communicatiekaart Een gebruiker van Mind Express krijgt meestal enkel dit onderdeel te zien.
3 Werkbalk Deze werkbalk verschijnt enkel in mode Bewerken en wordt gebruikt om zeer snel vakjes aan te passen.
4 Titelbalk In de titelbalk verschijnt de naam van het programma (Mind Express), de naam van het document (bijvoorbeeld: me4_ned) en de naam van de pagina (bijvoorbeeld: Pagina 1).
5 Menubalk Via de menubalk heb je toegang tot de menu's Bestand, Bewerken, Document, Extra en Help.