• A
  • Acapela[1]
  • Administrativ behörighet
   • ta bort för en användare[1]
   • tilldela en användare[1]
  • Administratör
  • Adressbok[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Agenda
   • aktivitet lägg till[1]
   • aktivitet radera[1]
   • aktivitet ändra[1]
   • bakgrundsinställning[1]
   • larm lägg till[1]
   • larm ta bort[1]
   • larm ändra[1]
   • skapa[1]
   • visa[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Agendacell[1]
  • Aktiveringskod
   • ange[1]
   • begäran per e-post[1]
   • begäran per telefon[1]
  • Aktivitet
  • Alarm
  • Alea[1]
  • Analysera klickbeteende[1]
  • Animerad gif
   • åtgärd lägg till[1]
  • Ansluta
   • samtalet med Eddy (från menyn)[1]
   • till Eddy (från menyn)[1]
  • Användare
   • bild ändra[1]
   • byta lösenord[1][2]
   • inställningar[1]
   • lägga till[1][2]
   • redigera e-postadressen[1]
   • redigera namn[1][2]
   • startdokument redigera[1]
   • ta bort[1][2]
   • ta bort administrativ behörighet[1]
   • tidsgräns för användning[1]
   • tilldela administrativ behörighet[1]
   • tilldela flera licenser[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Användarinformation
  • användarnamn redigera[1]
  • Auditiv återkoppling ställ in
   • för musval[1]
   • för skanningsval[1]
  • Autoinlärning[1]
  • Autoklick
   • indikatorinställningar vid ögonstyrning[1]
   • indikator vid musval[1]
   • inställning av minnestid vid musval[1]
   • inställning av minnestid vid ögonstyrningsval[1]
   • start och stopp inställningar[1]
   • ställ in indikator vid joystickval[1]
   • ställ in tid vid musval[1]
   • tidsinställningar vid joystickval[1]
   • tidsinställningar vid ögonstyrningsval[1]
   • tidsinställning vid joystickval[1]
   • tidsinställning vid musval[1]
   • valinställningar vid ögonstyrningsval[1]
  • Automatiska versaler
   • vid ordprediktion inställningar[1]
  • Återställ säkerhetskopia
   • av GEWA infraröda koder[1]
   • av infraröda koder[1]
  • Återställ säkerhetskopia av textmeddelanden[1]
  • Åtgärd
  • Ämne
   • lägga till i e-post[1]
  • Ändra det aktiva fönstret[1]
 • B
  • Bakgrund
   • agenda inställningar[1]
   • inställningar[1]
  • Batteri
   • nivå högläs[1]
   • nivå visa[1]
  • Beta[1]
  • Bilaga
  • Bild
   • från internet till cell klistra in[1]
   • för användare ändra[1]
   • lägg till i mediebiblioteket med Utforskaren[1]
   • till mediebibliotek lägg till[1]
  • Bildspel
   • åtgärd lägg till[1]
  • Bildspelscell[1]
  • Blinkning
   • aktivera/inaktivera[1]
   • inställningar[1]
  • Blinkningstid
   • inställningar[1]
  • Bliss[1]
   • Starta Editor[1]
  • Bliss Editor
  • BLISS-symbol
   • dela upp komponenter[1]
   • element gruppera[1]
   • justera visning[1]
   • skapa[1]
   • ta bort[1]
  • Bluetooth[1]
  • Boardmaker-fil
  • Borttagningskod
   • begäran per e-post[1]
   • begäran per telefon[1]
 • C
  • Carla
  • Cell
   • anpassa dragbarhet[1]
   • anpassa stil[1]
   • anpassa synlighet[1]
   • anpassa typ[1]
   • anpassa valbarhet[1]
   • ersätta (åtgärd)[1]
   • etikett redigera[1]
   • etikett rensa[1]
   • etikett snabbredigera[1]
   • flera symboler lägg till[1]
   • flytta[1]
   • flytta (fri layout)[1]
   • fylla med fönstret Redigera[1]
   • fylla med verktygsfältet[1]
   • innehåll rensa (Rutnät)[1]
   • inställningar redigera[1]
   • justera[1]
   • jämför celler[1]
   • kopiera[1]
   • ljud lägg till[1]
   • lägga till på dynamisk lista[1]
   • lägg bakom/lägg framför[1]
   • markera[1]
   • redigera[1][2]
   • redigera ordning[1]
   • redigera text[1]
   • rensa innehåll (Fri layout)[1]
   • rulla etikett (åtgärd)[1]
   • samma dimensioner ändra storlek till[1]
   • skanningsord lägg till[1]
   • snabbanpassa stil[1]
   • Snabbfyll celler[1]
   • Snabbfyll en cell[1]
   • snabbredigera symbol[1]
   • storlek ändra[1]
   • symbol, etikett och text rensa[1]
   • symbol redigera[1]
   • ta bort[1]
   • text snabbredigera[1]
   • till flera sidor kopiera[1]
   • utan åtgärd hoppa över[1]
   • växla mellan[1]
   • återställ standardetikett[1]
   • ändra dragbarhet (åtgärd)[1]
   • ändra etikett (åtgärd)[1]
   • ändra markerbarhet (åtgärd)[1]
   • ändra symbol (åtgärd)[1]
   • ändra synlighet (åtgärd)[1]
  • Cell för dynamiska listor[1]
  • Cell för dynamisk sida[1]
  • Cell i adressbok[1]
  • COM-port
   • inställningar[1]
 • D
  • Dag
   • läs upp högt[1]
  • Datum
   • läs upp högt[1]
  • Diagramcell[1]
  • Dokument
   • begära inställningar[1]
   • exportera[1]
   • exportera till Zingui/Smart 3[1][2]
   • importera[1]
   • importera from Zingui/Smart[1][2]
   • inställningar[1]
   • kopiera[1]
   • lägg till ett dokument i mediebiblioteket med dubbelklick[1]
   • lägg till i mediebiblioteket genom import[1]
   • lägg till i mediebiblioteket med Utforskaren[1]
   • nytt dokument skapa[1]
   • redigera inställningar[1]
   • storleksinställningar[1][2]
   • till mediebibliotek lägg till[1][2]
   • visa länkar[1]
   • öppna från ett annat dokument[1]
  • Dragbarhet
   • för cell redigera[1]
   • ändra (åtgärd)[1]
  • Dropbox[1]
  • Dynamiska sidor[1]
  • Dynamisk lista[1]
   • justera innehåll[1]
   • lägga till cell[1]
   • lägga till flera objekt[1]
   • objekt lägga till[1]
   • objekt sortera[1]
   • objekt ta bort[1]
   • redigera (metod 1)[1]
   • redigera (metod 2)[1]
   • skapa[1]
   • åtgärd lägg till[1]
 • E
  • Eddy
   • ansluta till (från menyn)[1]
   • inställningar[1]
   • koppla från (från menyn)[1]
   • rensa text[1]
   • sök[1]
   • vad är Eddy?[1]
  • Edge[1]
  • enhet
   • inställningar[1]
  • E-post[1]
   • hantera[1]
   • inställningar[1]
   • ljud inställningar[1]
   • lägga till ett ämne[1]
   • lägg till bilaga[1]
   • som bilaga skicka[1]
   • visuell återkoppling inställningar[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • E-postadress
  • E-postcell[1]
  • Etikett
   • radera[1]
   • redigera[1]
   • rulla (åtgärd)[1]
   • snabbredigera[1]
   • återställ standardetikett[1]
   • ändra (åtgärd)[1]
  • Exportera
   • användarinformation[1]
   • dokument[1]
   • exportera aktuellt dokument till Zingui/Smart 3[1][2]
   • loggfil[1]
   • stiluppsättning[1]
  • Eyetech[1]
 • F
  • Fast licens
  • Feedback
   • auditiv återkoppling ställ in för musval[1]
   • auditiv återkoppling ställ in för skanningsval[1]
  • Fil
   • importera[1]
   • importera from Zingui/Smart[1][2]
   • nyligen öppnad fil öppna[1]
   • redigera[1]
   • spara[1]
   • öppna[1]
   • öppna en säker fil[1]
  • Fonetisk
   • åtgärd lägg till[1]
  • Fonetiska transkriptionen[1][2]
  • Freestyle[1]
  • Frekvens
   • redigera ett ord i ordprediktionslistan[1]
   • redigera ordpar[1]
  • Fönster[1]
  • Fördröjning
   • tills ljudet har avslutats[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Fördröjning efter val inställningar
   • för musval[1]
   • vid joystickval[1]
   • vid ögonstyrningsval[1]
  • Förkortning
   • i ordprediktionslista redigera[1]
   • ta bort från ordprediktionslista[1]
   • till ordprediktion lista lägg till[1]
 • G
  • Gaze Interaction Software[1]
  • GEWA[1][2]
   • COM-portinställningar[1]
   • spela in infraröd kod[1]
   • säkerhetskopiering skapa[1]
   • återställ säkerhetskopia[1]
   • åtgärd lägg till[1]
   • överför infraröd kod[1]
  • Giltighet[1]
  • Google Drive[1]
  • Grammatik[1]
  • Grupp
   • lägga till[1]
   • redigera namn[1]
   • ta bort[1]
   • tidsgräns för användning[1]
 • H
  • HASP
  • Hemsidans internetinställningar[1]
  • Hjälpmedel[1]
  • Händelse
 • I
  • ID
  • Importera
   • användarinformation[1]
   • Boardmaker-fil[1]
   • fil[1]
   • fil from Zingui/Smart[1][2]
   • Rutnätsfil[1]
   • stiluppsättning[1]
  • Indikator
   • fördröjningsindikatorns inställningar vid ögonstyrning[1]
   • ställ in fördröjningsindikator vid joystickval[1]
   • ställ in fördröjningsindikator vid musval[1]
   • val inställningar[1][2]
  • Indikator för redigeringsläge[1][2]
  • Infraröd kod
   • inläsning (i redigeringsläge)[1]
   • lär in[1][2]
   • Spela in infraröd GEWA-kod[1]
   • säkerhetskopiering skapa[1][2]
   • återställ säkerhetskopia[1][2]
   • överför[1][2]
  • Inspelning
   • inställningar[1]
  • Installation[1]
   • anpassade inställningar[1]
   • förvalda inställningar[1]
  • Inställningar
   • dokument redigera[1]
   • för cell redigera[1]
   • för dokument begäran[1]
   • för dokument ställ in[1]
  • Inställningar för favoriter[1]
  • Inställningar för läshastighet[1]
  • Inställningar för marginal för autoklick[1][2]
  • Inställningar för tal[1]
  • Internet
   • bläddra åtgärd lägg till[1]
   • element åtgärd lägg till[1]
   • filter inaktivera[1]
   • hemsida inställningar[1]
   • inställningar för favoriter[1]
   • lägga till favoritåtgärd[1]
   • navigera åtgärd lägg till[1]
   • typåtgärd lägg till[1]
  • Internetcell[1]
 • J
  • JabblaIR[1][2]
  • Joystickkontroll[1]
  • Joystickval[1]
   • fördröjning före val inställningar[1]
   • fördröjningsindikatorns inställningar[1]
   • ljud vid val av spela upp[1]
   • tid före autoklick inställningar[1]
   • tidsinställningar för tid före autoklick[1]
   • vald cell förstorad visa[1]
   • valindikator automatiskt återsvep[1]
   • valindikatorns inställningar[1]
   • valindikator till automatisk stegning[1]
   • välj vid trycka eller släppa inställningar[1]
 • K
  • Kalibrera
  • Kalkylator
  • Kamera[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Kameracell[1]
  • Klass
   • lägga till[1]
   • tilldela flera licenser[1]
  • Klistra in en skärmbild i en cell[1]
  • Klocka
  • Kolumn
  • Kommunikationsrutnät[1]
  • Kontakt
   • från adressbok ring upp[1]
   • från adressbok skicka textmeddelande[1]
   • lägga till[1]
   • redigera[1]
   • ring upp[1]
   • ta bort[1]
   • ögonstyrning[1]
  • Konto
  • Kopiera
   • skapa ett dokument[1]
  • Kortkommandon på tangentbordet[1]
 • L
  • Licens[1]
   • aktivera[1][2][3]
   • aktivera över internet[1]
   • antal[1]
   • giltighet[1]
   • redigera[1]
   • reservera (användare)[1]
   • reservera (grupp)[1]
   • ta bort med aktiveringskoden[1]
   • ta bort över internet[1]
   • tilldela flera[1]
  • Listan Prediktion av mening
   • lägga till mening[1]
   • lägg till meningar automatiskt[1]
   • redigera[1]
   • sök mening[1]
   • ta bort[1]
  • Listan Prediktion av ord
   • frekvens för ett ord ändra[1]
   • förkortning lägg till[1]
   • förkortning ta bort[1]
   • kopiera[1]
   • lägga till[1]
   • ord lägg till[1]
   • ordpar skapa[1]
   • ord radera[1]
   • redigera förkortning[1]
   • startord[1]
   • ta bort[1]
  • Ljud[1]
   • vid förflyttning spela[1]
   • vid val av spela upp med joystick[1]
   • vid val med mus[1]
   • vid val med skanning[1]
   • vid val med ögonstyrningsval[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Logga in
   • med en annan användare[1]
  • Loggar[1]
   • frekvens aktivera/stäng av[1]
   • slå på/stänga av[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Logga ut[1]
  • Loggcell[1]
  • Loggfil
  • Länk
  • Läs in
   • inställningar[1]
   • metod inställning[1]
   • mus använd[1]
   • scanningsgruppens inställningar[1]
   • tidsinställningar[1]
  • Lösenord
   • för användare ändra[1]
   • menyfält[1]
   • redigera[1]
 • M
  • Mall
  • Markering
  • Markör
   • registrera rörelser[1]
   • visa registrerade rörelser[1]
  • Meddelande[1]
   • aktivera[1]
   • alternativ konfigurera[1]
   • cell[1]
   • helt rensa bort[1]
   • läsa upp hela[1]
   • skriv ut[1]
   • spara i befintlig cell[1]
   • spara i en tom cell[1]
   • spara som fil[1]
   • ta bort det sista tecknet[1]
   • tangenttryckning i meddelande tillåt[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Mediebibliotek[1]
   • delad installation[1]
   • dokument lägg till[1][2]
   • dokument lägg till genom import[1]
   • dokument lägg till med dubbelklick[1]
   • dokument lägg till med Utforskaren[1]
   • gemensamt[1]
   • innehåll visa[1]
   • lägg till bild[1]
   • lägg till bild med Utforskaren[1]
   • vy ändra[1]
  • Menyfält
  • Millimeter[1]
  • Mind Express[1]
   • installera[1]
   • licens ändra[1]
   • starta[1]
   • stänga ner[1]
   • uppdatera[1]
   • uppdatera med en internetanslutning[1]
   • uppdatera utan en internetanslutning[1]
  • Mind Express-fönster
  • Mind Express med webblicens
  • Mind Express Player[1]
  • Mind Express Print[1]
  • Mobi
   • åtgärd lägg till[1]
  • Mobi 2
   • skärm[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Mottagare
  • Mus
   • under skanning använd[1]
  • Musik
   • spola framåt, spola bakåt[1]
   • starta[1]
   • starta, stoppa, pausa[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Muspekare
  • Musstyrning[1]
  • Musval[1]
   • auditiv återkoppling ställ in[1]
   • fördröjning före val inställningar[1]
   • fördröjningsindikatorns inställningar[1]
   • inställningar för start och stopp av fördröjning[1]
   • ljud vid val av spela upp[1]
   • marginal för externt autoklick[1]
   • ställ in minnestiden för autoklick[1]
   • tid före autoklick inställningar[1]
   • tidsinställningar för tid före autoklick[1]
   • vald cell förstorad visa[1]
   • valindikatorns inställningar[1]
   • välj vid trycka eller släppa inställningar[1]
  • my.jabbla.com
  • Mycore
  • MyGaze[1]
  • Målgrupp[1]
  • Möte
 • N
  • Namn
   • redigera (användare)[1]
   • redigera (grupp)[1]
  • Navigera[1]
  • Navigering[1]
  • Nivå[1]
   • redigera[1]
   • åtgärd på en annan nivå[1]
 • O
  • Omgivningskontroll[1][2]
   • inställningar[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • One Drive[1]
  • Ord
   • redigera frekvensen i ordprediktionslistan[1]
   • ändra uttal[1]
  • Ordpar
  • Ögonstyrning[1][2]
   • aktivera eller inaktivera genom blinkning[1]
   • Alea[1]
   • blinkningsinställningar[1]
   • cell[1]
   • Edge[1]
   • Eyetech[1]
   • fördröjning före val inställningar[1]
   • fördröjningsindikatorns inställningar[1]
   • inställningar[1]
   • kalibrera[1][2]
   • kontakt[1]
   • ljud vid val av spela upp[1]
   • marginal för externt autoklick[1]
   • MyGaze[1]
   • starta kameran[1]
   • stoppa kamera[1]
   • ställ in minnestiden för autoklick[1]
   • tid före autoklick inställningar[1]
   • tidsinställningar för tid före autoklick[1]
   • Tobii[1]
   • vald cell förstorad visa[1]
   • valindikatorns inställningar[1]
   • välja och kalibrera typ[1]
   • välj vid trycka eller släppa inställningar[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Ögonstyrningskamera
  • Översikt
   • nya funktioner 4.3.2[1]
   • nya funktioner 4.3.3[1]
   • nya funktioner 4.3.4[1][2]
  • Översätta[1]
 • P
  • Pauscell
  • PCEyeGo[1]
  • PCEye Mini[1]
  • PCS[1]
  • Picto[1]
  • Picture This[1]
  • Podd
  • Popup[1]
  • Prediktion av mening[1]
  • Prediktion av ord[1][2]
   • autoinlärning inställningar[1]
   • automatiska versaler inställningar[1]
   • inställningar för skiftlägeskänslighet[1]
   • minimumlängd inställning[1]
   • prioritet för senaste ord inställningar[1]
   • ställa in maximalt antal upprepningar[1]
  • Prediktionscell[1]
  • Prioritet
   • för senaste ord inställningar[1]
  • Program
 • R
  • Rad
  • Realspeak[1]
  • Redigera
   • alternativ konfigurera[1]
   • cell[1]
   • inställningar för dokument[1]
   • kontakt[1]
   • läge[1]
   • symbol[1]
  • Redigeringsläge[1]
   • genom att högerklicka i Musläget[1]
   • visa färgat fält[1]
  • Reservera
   • licenser för en grupp[1]
   • licens för användare[1]
  • Ringa upp[1][2]
  • rita användardefinierade celler[1]
  • Rutnätsfil
 • S
  • Samtal[1]
   • kontakt från adressbok ring upp[1]
   • mottagare ring upp[1]
   • nummer angivet[1]
   • ring upp nummer[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Scanningsval[1]
  • Serienummer
  • Sida
   • bakgrundsinställning[1]
   • duplicera[1]
   • inställningar[1]
   • Jämföra sidor[1]
   • klipp och klistra[1]
   • kolumn infoga[1]
   • kolumn radera[1]
   • lägga till[1]
   • länka[1]
   • läsa in i dynamisk cell[1]
   • navigera genom sidor[1]
   • rad infoga[1]
   • rad radera[1]
   • skriv ut[1]
   • som popup[1]
   • ta bort[1]
   • till annan sida länka[1]
   • till ny sida länka[1]
   • återgå till föregående sida[1]
  • Skanning[1]
  • Skanningsindikator
   • inställningar[1]
  • Skanningsord lägg till[1]
  • Skanningsval
   • cell utan åtgärd hoppa över[1]
   • inställningar[1]
   • ljud vid val av spela upp[1]
   • metod inställning[1]
   • mus använd[1]
   • skanningsindikatorns inställningar[1]
   • ställ in auditiv scanning[1]
   • tidsinställningar[1]
   • vald cell förstorad visa[1]
   • välj vid trycka eller släppa inställningar[1]
  • Skicka SMS[1]
  • Skiftlägeskänslighet
   • vid ordprediktion inställningar[1]
  • Skript
   • skapa[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Skärm
  • Smart
   • exportera till Smart[1][2]
   • importera dokument från Smart[1][2]
  • Smart3
   • lägga till kameraåtgärd[1]
  • Smart 3
   • skärm[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Smart 3-kameracell[1]
  • SMS
   • använda menyn[1]
   • efter nya SMS meddelanden sök[1]
   • kontakt från adressbok skicka textmeddelande[1]
   • mottagare skicka SMS[1]
   • till nummer skicka[1]
   • återställ säkerhetskopia[1]
  • Spara
   • dokumentinställningar[1]
   • spara ändringar automatiskt[1]
  • Spela MP4[1]
  • Spellista
   • för musik skapa[1]
   • för video skapa[1]
  • Spellista för musik
   • skapa[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Språk
   • för röstinställningarna[1]
   • Mind Express-inställningar[1]
  • Standardcell[1]
  • Start
   • alternativ konfigurera[1]
  • Starta[1][2]
  • Startdokument
   • för användare ändra[1]
  • Startord lägga till, ändra, radera[1]
  • Statuscell[1]
  • Stega
   • spela upp ljud[1][2]
   • ställ in inställningar för trycka eller släppa vid skanningsval[1]
  • Stil[1]
   • för cell redigera[1]
   • för cell snabbredigera[1]
   • radera dubletter[1]
   • redigera[1]
   • skapa[1]
   • ta bort[1]
  • Stiluppsättning
  • Storlek[1]
  • Styrning[1]
  • Ställa in svartlista[1]
  • Ställa in vitlista[1]
  • Ställ in auditiv scanning[1]
  • Stänga ner[1]
  • Symbol
   • ersätta[1]
   • flera symboler till cell lägg till[1]
   • för cell redigera[1]
   • för cell snabbredigera[1]
   • redigera[1]
   • ändra (åtgärd)[1]
  • Symbolprediktion[1]
  • SymbolStix[1]
  • Symboluppsättning
   • aktivera eller inaktivera[1]
   • ersätta[1]
   • översikt visa[1]
  • Synlighet
   • för cell redigera[1]
   • ändra (åtgärd)[1]
  • Systemkrav[1]
  • Säker fil
  • Säkerhet
  • Säkerhetskopiera
   • överföra till olika enheter[1]
  • Säkerhetskopiering skapa
   • av GEWA infraröda koder[1]
   • av infraröda koder[1]
  • Säkerhetsnyckel
  • Sök
   • i dokument (Musläge)[1]
   • i dokument (Redigeringsläge)[1]
 • T
  • Ta ett foto
  • Telefon
   • avsluta[1]
   • cell[1]
   • inställningar[1]
   • kontakt från adressbok ring upp[1]
   • kontakt ring upp[1]
   • mottagare ring upp[1]
   • ring upp nummer[1]
   • svara[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Tellus 4
   • skärm[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Tellus 5
   • skärm[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Text
  • Tid
   • läs upp högt[1]
  • Tidsformat
   • inställningar[1]
  • Tidsgräns
   • inställning (användare)[1]
   • inställningar (grupp)[1]
  • Tidsindikatorcell[1]
  • Tidsinställning
   • för skanningsinställningar[1]
  • Tillägg aktivera[1]
  • Tira[1][2]
  • Titelfält[1]
  • Tobii[1][2]
  • Tum[1]
  • TwoSwitches
  • Typ
 • U
  • Uppdatera[1]
   • med en internetanslutning[1]
   • utan en internetanslutning[1]
  • Utgångsdatum
   • programvaruanvändning (användare)[1]
   • programvaruanvändning (grupp)[1]
  • Uttal
  • Uttalslexikon[1]
 • V
  • Valbarhet
   • för cell redigera[1]
   • ändra (åtgärd)[1]
  • Valindikator
   • automatisk stegning[1]
   • automatiskt återsvep[1]
   • inställningar vid joystickval[1]
   • inställningar vid ögonstyrningsval[1]
   • inställning vid musval[1]
   • visa[1][2]
  • Verktygsfält[1]
  • Verktygsfältet Redigera[1]
  • Version[1]
  • Video
   • spola framåt, spola bakåt[1]
   • starta, stoppa, pausa[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Videocell[1]
  • Videospellista
   • skapa[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Visa inloggningsfönstret vid start[1]
  • Visa ögon i pauscell[1]
  • Volym
   • allmänna volyminställningar[1]
   • röstvolym inställningar[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Välj
   • fördröjning efter val vid ögonstyrningsval[1]
   • fördröjningsindikatorns inställningar vid ögonstyrning[1]
   • inställningar för fördröjning före val vid musval[1]
   • inställningar för tid före autoklick vid musval[1]
   • inställningar för valindikatorn vid joystickval[1]
   • inställningar för valindikatorn vid musval[1]
   • inställningar tid före autoklick vid ögonstyrningsval[1]
   • inställning av fördröjning före val vid joystickval[1]
   • inställning av minnestid för autoklick vid musval[1]
   • inställning av minnestid för autoklick vid ögonstyrningsval[1]
   • inställning för tid före autoklick vid joystickval[1]
   • ljud spela upp med joystickval[1]
   • ljud spela upp med musval[1]
   • ljud spela upp med skanningsval[1]
   • muspekare visa[1][2]
   • skanningsindikatorns inställningar[1]
   • spela upp ljud vid ögonstyrning[1]
   • ställ in fördröjningsindikator vid joystickval[1]
   • ställ in fördröjningsindikator vid musval[1]
   • ställ in inställningar för trycka eller släppa vid skanningsval[1]
   • tidsinställningar för autoklick vid ögonstyrningsval[1]
   • tidsinställningar för tid före autoklick vid joystickval[1]
   • tidsinställningar för tid före autoklick vid musval[1]
   • vald cell förstorad vid joystickval[1]
   • valindikatorns inställningar vid ögonstyrningsval[1]
   • valindikator visa[1][2]
   • vid trycka eller släppa vid joystickval[1]
   • vid trycka eller släppa vid musval[1]
   • vid trycka eller släppa vid ögonstyrning[1]
   • visa vald cell förstorad vid musval[1]
   • visa vald cell förstorad vid skanningsval[1]
   • visa vald cell förstorad vid ögonstyrningsval[1]
  • Välj röst[1]
  • Väntetid
   • inställningar[1]
  • Värmekarta[1]
   • aktivera registrering[1]
 • W
  • Webblicens
  • Webbsäkerhet
  • Widgit[1]
  • Windows-kontroll
   • aktivera[1]
   • åtgärd lägg till[1]
  • Windows-kontroll (Tobii)[1]
 • Z
  • Zingui
  • Zingui 2
   • skärm[1]
   • åtgärd lägg till[1]