Licentieovereenkomst

Lees deze licentieovereenkomst zorgvuldig voor je Mind Express installeert. Als je bezwaren hebt tegen deze licentieovereenkomst, dan kan je het volledige Mind Express pakket terugsturen naar Jabbla. Jabbla verleent je het recht om dit exemplaar van Mind Express te gebruiken op een enkele computer. Je mag één kopie van deze software maken als back-up. De software van Mind Express is het eigendom van Jabbla en wordt beschermd volgens de wetgeving van de auteur en de internationale wetgeving op de auteursrechten.

Auteursrechten

© Copyright Jabbla

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of vertaald in enige taal of computertaal in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, handmatig of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jabbla.

Handelsmerken

 • De "Bliss"-symbolen gebruikt in dit programma zijn afgeleid van de symbolen beschreven in de publicatie "Semantography", oorspronkelijk onder auteursrecht van C.K. Bliss 1949. Gecontroleerd en goedgekeurd in 1996 door controleurs van BCI.
 • SymbolStix TM © N2Y, Inc. De bibliotheek van lettertekens/logosymbolen in de symbolenset SymbolStix zit gratis in deze software omvat, maar mag alleen voor communicatiedoeleinden worden gebruikt en mag niet worden verkocht, gekopieerd of anderszins gecommercialiseerd voor enig winstbejag.
 • The Picture Communication Symbols ©1991-1998 Mayer-Johnson Co., USA. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.
 • The Widgit Symbols ©Widgit Software Ltd 1993-1999.
 • Beta prenten © Beta VZW.
 • Picto/Visitaal pictograms ©Visitaal pictogrammen.
 • Picture This © Silver Lining Multimedia, Inc.
 • Mind ExpressTM is een handelsmerk van Jabbla.

Verzamelen van gegevens

Via Google Analytics worden volgende verzamelde gegevens versleuteld en anoniem verwerkt:
 • zoektermen in acties, instellingen en op de Mind Expresswebsite
 • schermafmetingen
 • pagina-afmetingen

Deze gegevens worden niet gedeeld met Google en de Google Analytics-coockies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.

Het verzamelen van deze gegevens laat Jabbla toe de software te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken

De gebruikers kunnen het loggen altijd uitzetten in Mind Express via Menu > Instellingen > Systeem > groepsvak Systeeminstellingen > Anonieme gegevens doorsturen naar Jabbla ter verbetering van de software.

Taal van Mind Express interface

Bij een weblicentie hoort een serienummer en een gebruikersnaam. Bij het inloggen op een weblicentie (Mind Express) wordt via het web (my.jabbla.com) gecontroleerd of de licentie nog geldig is. Dit gebeurt elke keer als er ingelogd wordt op een toestel met internetverbinding. Deze gegevens worden minimum 3 jaar bijgehouden op basis van gerechtvaardigd belang (om bijvoorbeeld support te verlenen en abonnementen te verlengen).

Het gebruik van de stemmen wordt gelogd op my.jabbla.com met identificatiegegevens (serienummer, webaccountnaam) en stemgegevens. De stemgegevens die worden bewaard zijn niet-persoonsgebonden (totale aantal gebruikers die stem X, Y, Z, …gebruiken) en worden gebruikt voor rapportering aan de technologieproviders. De stemgegevens worden maximum 3 jaar bewaard (gerechtvaardigd belang om facturatie op basis van rapportering te kunnen staven).

Bij het aanmaken van een profiel wordt de ingevulde naam lokaal (op schijf) bewaard. Van zodra je een profiel koppelt met Google Drive (via Menu > Instellingen > Mijn profiel > Cloudinstellingen) worden de gegevens gedeeld met Google Drive. Jabbla heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Foto’s die door de gebruiker opgeladen worden, worden lokaal bewaard. Wanneer je kiest voor remote editing ga je akkoord dat Google Drive deze gegevens verwerkt.

Binnen remote editing kan je in profielinstellingen toestemming geven aan andere Google Drive gebruikers om toegang te hebben tot jouw gegevens. De gebruikers beslissen dus altijd wie documenten op afstand mag bewerken. De gebruikers kunnen deze toestemming op elk moment intrekken (via Menu > Instellingen > Mijn profiel > Cloudinstellingen).

De recentste privacyverklaring van Jabbla is altijd online te vinden op www.jabbla.com/privacybeleid.