Sneltoetsen

Sneltoets Uitleg
Backspace

De bewerkingsweergave het label van een vakje wissen.

Het laatste teken in een notitie wissen.

Ctrl + A Alles selecteren.
Ctrl + C Kopiëren.
Ctrl + F Op zoek gaan naar een label of een actie.
Ctrl + F4 De bedieningsmethode Muis/Touch activeren.
Ctrl + F5 De bedieningsmethode Joystick activeren.
Ctrl + F6 De bedieningsmethode Scanning activeren.
Ctrl + F7 De bedieningsmethode Oogsturing activeren.
Ctrl + G

Naar een zelfgekozen pagina navigeren.

Symbolen groeperen in de Bliss Editor.

Ctrl + N

Een nieuw bestand maken in Mind Express. Deze sneltoets is enkel beschikbaar in het portaal.

Een nieuw Bliss-symbool aanmaken in de Bliss Editor.

Ctrl + pijl-links Een vakje de vorige stijl geven in de bewerkingsweergave.
Ctrl + pijl-rechts Een vakje de volgende stijl geven in de bewerkingsweergave.
Ctrl + S Een bestand opslaan.
Ctrl + Shift + C Een schermafdruk maken van de pagina.
Ctrl + Shift + F1 In bewerkingsweergave van een freestyle document alle vakjes dezelfde afmetingen geven.
Ctrl + Shift + F2 In bewerkingsweergave van een freestyle document alle vakjes dezelfde breedte geven.
Ctrl + Shift + F3 In bewerkingsweergave van een freestyle document alle vakjes dezelfde hoogte geven.
Ctrl + Shift + pijl-omhoog In bewerkingsweergave van een freestyle document alle vakjes uitlijnen ten opzichte van de bovenste rand van het referentievakje.
Ctrl + Shift + pijl-omlaag In bewerkingsweergave van een freestyle document alle vakjes uitlijnen ten opzichte van de onderste rand van het referentievakje.
Ctrl + Shift + pijl-links In bewerkingsweergave van een freestyle document alle vakjes uitlijnen ten opzichte van de linkse rand van het referentievakje.
Ctrl + Shift + pijl-rechts In bewerkingsweergave van een freestyle document alle vakjes uitlijnen ten opzichte van de rechtse rand van het referentievakje.
Ctrl + Shift + I Het vakje zichtbaar/onzichtbaar maken in de bewerkingsweergave.
Ctrl + Shift + U Het vakje selecteerbaar/niet-selecteerbaar maken in de bewerkingsweergave.
Ctrl + Shift + V De genomen schermafdruk plakken in een vakje.
Ctrl + U Een Bliss-symbool degroeperen in de Bliss Editor.
Ctrl + V Plakken.
Ctrl + X Knippen.
Ctrl + Y Opnieuw.
Ctrl + Z Ongedaan maken.
Delete In de bewerkingsweergave de inhoud van een vakje wissen.

Als je nogmaals op deze toets drukt, wordt ook de stijl van het vakje gewist.

End Naar de laatste pagina gaan.
ESC

De weergave volledig scherm verlaten en het menu en de titelbalk terug zichtbaar maken.

De bewerkingsweergave verlaten en het document in gebruikersweergave weergeven.

F1 De Help van Mind Express openen.
F2 Wisselen tussen gebruikersweergave en bewerkingsweergave.
F3 Het volgende vakje zoeken dat voldoet aan de ingegeven zoekopdracht.
F4 Vakjes vullen in bewerkingsweergave.
F5 Het huidige document opnieuw inladen.
F6 Het venster Symbolen openen en sluiten.
F8 Het venster Pagina-instellingen openen en sluiten.
F9 Het venster Stijl kiezen openen en sluiten.
F10 De script editor openen.
Home Naar de eerste pagina gaan.
Insert Een nieuwe pagina toevoegen in bewerkingsweergave.
Page Down Naar de volgende pagina gaan.
Page Up Naar de vorige pagina gaan.
Ctrl + Shift + F8 De dubbele stijlen verwijderen.
Shift + Insert Een nieuwe pagina toevoegen en een link maken naar deze nieuwe pagina in bewerkingsweergave.
Shift + Tab Het vorige vakje selecteren in bewerkingsweergave.
Tab Het volgende vakje selecteren in bewerkingsweergave.