De selectie-indicator-opties bij scanningsselectie instellen

Je kan instellen hoe een vakje of reeks vakjes visueel moet worden aangeduid tijdens het scannen.

Naargelang het type muis/touch selectie, zijn sommige indicator-opties al dan niet beschikbaar.

 1. Kies Menu > Instellingen.
 2. Kies Bediening.
 3. Kies Scanning.
 4. In het groepsvak Indicator, bij Weergave, kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende visuele weergaven voor de indicator van een vakje. Om de kleur van de indicator te wijzigen, kies je het kleurvakje naast de vervolgkeuzelijst.
  WeergaveVoorbeeld
  Geen

  Er wordt geen indicator weergegeven.

  Rand
  Rand (breed)
  Rand (extra breed)
  Achtergrond inkleuren
  Stip (onder)
  Stip (midden)
  Stip (boven)
 5. Stel in het groepsvak Indicator de resterende opties in:
  OptieProcedure
  Vakje vergroten
  Je kan het vakje getoond met de indicator vergroten.:
  • Sleep de schuifregelaar naar rechts om het vakje te vergroten.
  • Sleep de schuifregelaar naar links om het vakje minder te vergroten.
  • Sleep de schuifregelaar helemaal naar links om het vakje niet te vergroten.
  Geluid bij stappen Kies Ja om tijdens het stappen een kort geluid te laten horen.
  Geluid bij selecteren Kies Ja om tijdens het selecteren een kort geluid te laten horen.
 6. Kies OK.