Een afspraak toevoegen aan het agenda van de gebruiker

Tip: Je kan een afspraak in de lijst selecteren en kiezen om de gegevens van de afspraak te wijzigen of om een afspraak te verwijderen.
 1. Kies Menu > Instellingen.
 2. Kies Agenda.
  Het tabblad Agenda verschijnt.
 3. Kies
  Het afspraakformulier verschijnt.
 4. In het veld Afspraak, geef een naam in voor de afspraak.
 5. Kies .
  Het dialoogvenster Figuur kiezen verschijnt.
 6. Kies één van volgende opties om een figuur toe te voegen:
  OptiesProcedure
  Een figuur kiezen uit de beschikbare symbolensets
  1. Kies Symbolen.
  2. Kies Kies symbolensets om symbolensets te selecteren en de zoekvolgorde in de sets te wijzigen.
  3. Begin te typen in het zoekveld. De figuren worden zichtbaar en selectiever naarmate je verder typt.
  4. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  Een figuur kiezen op internet
  1. Kies Web
  2. Typ je zoekterm in het zoekveld en kies .
  3. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  Een figuur toevoegen uit je galerij

  De galerij bevat alle figuren die je zelf al aan het document hebt toegevoegd.

  1. Kies
  2. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  Een figuur toevoegen van interne en externe opslagmedia: de harde schijf van je PC, een geheugenkaart, een CD of DVD, een USB-stick, ....
  1. Kies Van schijf.
  2. Zoek de figuur via het Windows navigatievenster.
  3. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  4. Kies Openen.

   De figuur zal onmiddellijk in het vakje verschijnen. Als je extra figuren wil toevoegen of het vakje verder wil bewerken, moet je opnieuw kiezen.

  Een screenshot toevoegen
  1. Kies Schermafdruk.
  2. Selecteer het gewenste gebied met het dradenkruis.

  De figuur zal onmiddellijk in het vakje verschijnen. Als je extra figuren wil toevoegen of het vakje verder wil bewerken, moet je opnieuw kiezen.

  Een foto nemen en toevoegen
  1. Kies .
  2. Kies Foto maken.

  Je kan eerst van camera wisselen door op te drukken.

  De foto zal onmiddellijk in het vakje verschijnen.

  Als je extra figuren wil toevoegen of het vakje verder wil bewerken, moet je opnieuw kiezen.

 7. Bij Volledige dag, kies één van de volgende opties:
  • Ja.
  • Nee en vul in de velden Van en Tot het begin- en eindtijdstip in van de afspraak.
 8. Bij Datum, kies en selecteer de datum van de (eerste) afspraak. Je kan de datum ook invoeren via het (scherm)toetsenbord.
 9. Bij Herhalen, kies in de vervolgkeuzelijst één van de volgende opties:
  • Niet herhalen
  • Elke Dag
  • Elke Werkdag
  • Elke Week
  • Elke Maand
  • Elk Jaar
 10. Voor een afspraak die wordt herhaald, bij tot, kies en selecteer de datum waarop de herhaling moet stoppen.
 11. Kies bij Melding, Ja als je de gebruiker wil verwittigen van de afspraak en stel volgende opties in:
  OptieProcedure
  Wanneer Kies in de vervolgkeuzelijst wanneer de gebruiker de melding moet krijgen.
  Spreek uit Kies Ja als de afspraak moet worden voorgelezen aan de gebruiker.
  Toon bericht Kies Ja als de afspraak als pop-up getoond moet worden getoond aan de gebruiker.
  Geluid

  Kies in de vervolgkeuzelijst een geluid.

  Kies om het gekozen geluid te testen.
 12. Kies OK.