Acties: Agenda en tijd > Agenda > Afspraken en meldingen inplannen

Met de acties Afspraken en meldingen inplannen kan de gebruiker nieuwe afspraken en meldingen plannen in zijn agenda.

Actie Beschrijving Instellingen
Afspraak toevoegen De gebruiker voegt de inhoud van de notitie toe in de agenda. Bij Aan agenda toevoegen, kies één van volgende opties:
  • Volgens begin- en eindtijd: de gebruiker kan hierdoor de begin- en eindtijden aanpassen met acties zoals Begintijd aanpassen en Eindtijd aanpassen.
  • Door aan te duiden in agenda: de gebruiker kan hierdoor de plaats in de agenda selecteren.
Afspraak verwijderen De gebruiker verwijdert de afspraak uit de agenda volgens begin- en eindtijd of door de afspraak aan te duiden in de agenda. Bij Uit agenda verwijderen, kies één van volgende opties:
  • Volgens begin- en eindtijd
  • Door aan te duiden in agenda

Zie voor meer uitleg ook de instellingen bij Afspraak toevoegen in deze tabel.

Afspraak verwijderen annuleren

De gebruiker annuleert de actie Afspraak verwijderen.

Het verwijderen van een afspraak gebeurt in twee stappen:
  1. De gebruiker selecteert een vakje met de actie Afspraak verwijderen.
  2. De gebruiker selecteert de afspraak in de agenda.

De actie Afspraak verwijderen werkt enkel na de eerste stap.

Melding toevoegen De gebruiker voegt de inhoud van de notitie toe in de agenda. Bij Aan agenda toevoegen, kies één van volgende opties:
  • Volgens begintijd: de gebruiker stelt het begin in op de huidige dag. Deze laatste kan je door de gebruiker laten aanpassen met acties zoals de actie Begintijd aanpassen.
  • Door aan te duiden in agenda: de gebruiker selecteert de plaats in de agenda van de huidige dag.