Een document of folder verwijderen

Als je een document of folder met alle documenten erin verwijdert, is dat definitief en is ook alle inhoud zoals geïmporteerde afbeeldingen, geluiden, muziek en video's verwijderd!
Tip: Je kan een prullenbak-folder (trash - recycle bin) maken in het portaal waar je eerst de documenten en folders die je wil verwijderen naartoe kopieert. Je kan deze prullenbak later nog altijd leegmaken.
  1. Ga naar het portaal.
  2. Kies Menu > Organiseren.
  3. Selecteer het document of folder.
  4. Kies .
  5. Kies Verwijderen als je zeker bent dat je het document of de folder met alle documenten en ook alle geïmporteerde afbeeldingen, geluiden, muziek en video's voor deze documenten wil verwijderen.
  6. Kies OK om het organiseren van het portaal te beëindigen.