Een notitie afdrukken

De notitie kan enkel worden afgedrukt in gebruikersweergave of via de notitie-actie Afdrukken, zie Acties: Meest gebruikt > Notitie > Bewerken. De notitie wordt afgedrukt met de in Windows ingestelde standaardprinter.

 1. Kies Menu > Afdrukken > Notitie.
  Het dialoogvenster Afdrukinstellingen verschijnt.
 2. Bij Afmetingen, in de vervolgkeuzelijst kies één van volgende opties:
  • Volledige pagina: de volledige inhoud van de notitie wordt afgedrukt op een volledige pagina.

  • Eigen afmetingen: voer de Breedte en Hoogte in van de afdruk op het blad. Indien je bij documentvoorkeuren afmetingen hebt ingesteld, dan worden deze automatisch overgenomen.

   Bij Centreren op pagina, kies Nee als je de notitie linksboven op de pagina wil afdrukken in plaats van ze te centreren op de pagina.

 3. Bij Schalen, stel de schuifregelaar in om te grootte van de afgedrukte notitie-inhoud in te stellen.
 4. Kies OK.
  Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
 5. Stel de instellingen voor het afdrukken in en kies Afdrukken.
  De notitie wordt afgedrukt.