Eén of meer pagina's afdrukken

Pagina's kunnen enkel worden afgedrukt in gebruikersweergave. De pagina's worden afgedrukt met de in Windows ingestelde standaardprinter.

 1. Kies Menu > Afdrukken > Pagina.
  Het dialoogvenster Afdrukinstellingen verschijnt.
 2. Bij Afmetingen, in de vervolgkeuzelijst kies één van volgende opties:
  • Volledige pagina om de pagina op een volledige pagina af te drukken.

   Bij Verhouding behouden, kies Nee, als zowel de breedte als de hoogte van de pagina volledig moeten worden benut. Kies Ja als de breedte/hoogte-verhouding moet worden behouden.

  • Eigen afmetingen: voer de Breedte en Hoogte in van de afdruk op het blad. Indien je bij documentvoorkeuren afmetingen hebt ingesteld, dan worden deze automatisch overgenomen.

   Bij Centreren op pagina, kies Nee als je de pagina linksboven op de pagina wil afdrukken in plaats van ze te centreren op de pagina.

 3. Bij Labels afdrukken, kies Ja als de labels van de vakjes mogen worden afgedrukt.
 4. Kies OK.
  Het dialoogvenster Afdrukken verschijnt.
 5. Als je meerdere pagina's wil afdrukken, stel dan het Afdrukbereik in.
 6. Stel de andere instellingen voor het afdrukken in en kies Afdrukken.
  De pagina's worden afgedrukt.