Een Z-Wavemodule verwijderen uit het netwerk

 1. Schakel de Z-Waveomgevingsbediening in, zie Z-Waveomgevingsbediening inschakelen.
 2. Kies Menu > Instellingen.
 3. Kies Omgevingsbediening.
  Het tabblad Configuratie verschijnt.
 4. Bij Verwijder module uit het netwerk, kies .
 5. Volg de instructies die verschijnen.
  Opmerking: In Z-Wavetermen ben je nu in exclusion mode. Om te annuleren, kies je bij Stop verwijderen, .
  De Z-Wavemodule wordt verwijderd uit het netwerk.
 6. Kies OK.