Achtergrond Score

De kernwoordenschat van Score is gebaseerd op meerdere onderzoeken, uitgevoerd door prof. J. Boenisch (universiteit van Keulen), naar het taalgebruik van kinderen en jongeren met en zonder beperking. Onderzocht werd welke woorden in het dagelijks leven vaak voorkomen en dus op een communicatiehulpmiddel niet zouden mogen ontbreken.

De onderzoeken tonen aan dat relatief weinig woorden zeer frequent worden gebruikt. Zo maken circa 200 woorden maar liefst 80% van de gesproken taal uit (Boenisch, Soto, 2015).

De kernwoordenschat voor de Nederlandse versie is gebaseerd op een analyse van woordenlijsten zoals het Frequentiewoordenboek Nederlands, lijst Schlichting, Amsterdamse woordenlijst en 1001 woordenlijst. Gelet is op de frequentie van woorden bij zowel volwassenen en kinderen met en zonder beperking. Daarom zijn ook woordenlijsten uit onderzoeken naar kernwoordenschat bij kinderen met syndroom van Down (Deckers, van Zaalen, van Balkom & Verhoeven 2017) meegenomen.

Tevens is bij de vertaling vanuit het Duits rekening gehouden met culturele invloeden en komen ook de typisch Nederlandse begrippen voor in Score.

Naast de kernwoordenschat is aan de hand van deze lijsten een randwoordenschat samengesteld die varieert per versie. Op de A3 placemat vind je enkele randwoorden in het midden; in de communicatieklapper kan je zelf de randwoordenschat vullen. Een voorbeeld van zo’n 1000 woorden staat in Mind Express Print en kan je zelf printen. Ook in de volledige digitale versie Score hebben randwoorden hun eigen vaste positie gekregen, geordend per categorie.

Op deze wijze is een bladenset ontstaan die direct inzetbaar is, zowel non-tech als high-tech. Score is een top-down methode. Een complete set die op details nog maar aanpassing behoeft, zoals namen van personen.

Door de grote woordenschat binnen Score kan de gebruiker alles zeggen en heeft hij of zij meer kansen om te communiceren op een zelf bepaald tijdstip, over een zelf bepaald onderwerp met zelf gekozen woorden. De OC-gebruiker wordt door Score gestimuleerd om niet alleen keuzes te maken in het eten en speelgoed, maar over veel meer te communiceren zoals grapjes maken, doen alsof en een verhaal vertellen.

De ontwikkeling van taal is niet alleen maar gericht op het gebruik en de uitbreiding van de woordenschat; Score geeft hiernaast ook veel aandacht aan de vorm waarin dit gebeurt. Niet alleen maar met gebruik van randwoorden (auto rijden) maar in een correcte Nederlandse zin (de auto rijdt).