Inleiding

Score bestaat uit een set communicatiematerialen, zowel non-tech als high-tech. Deze bladensets vinden hun oorsprong in de Keulse Communicatiematerialen en zijn het resultaat van meerdere onderzoeken naar het taalgebruik van kinderen en jongeren met en zonder beperking. Eén van de belangrijkste kenmerken van Score is de constante lay-out met kern- en randwoordenschat op dezelfde posities. Hierdoor wordt het communiceren voor zowel de OC-gebruiker als de omgeving vergemakkelijkt.

De term kernwoordenschat verwijst naar de 200 meest frequente woorden binnen een taal, welke worden gebruikt gedurende de hele dag onafhankelijk van de activiteit, plaats, context, onderwerp en leeftijdsgroep. Kernwoorden bestaan vooral uit functiewoorden zoals voorzetsels (in, op), voegwoorden (en, omdat), persoonlijke voornaamwoorden (ik, jij), lidwoorden (de, het) et cetera. Tevens komen in deze lijst van hoogfrequente woorden ook werkwoorden als gaan, lopen en bijvoeglijke naamwoorden als goed, mooi voor.

Kernwoorden gebruiken we de hele dag zoals de zinnen: heb jij dat gehoord- ik heb iets leuks meegemaakt- wat was dat- ik weet het niet. De specifieke context verschaft de benodigde informatie om te begrijpen wat bedoeld wordt met de gesproken ‘kernzinnen’. Zo kan je de zin ‘ik wil nog meer’ zowel tijdens het eten, spelen en tv kijken gebruiken.

Randwoordenschat is nodig om te spreken over bepaalde onderwerpen en om meer te specificeren. Het bevat vooral zelfstandige naamwoorden (appel, auto), werkwoorden (eten, rijden) en bijvoeglijke naamwoorden (lekker, blauw). In combinatie met randwoordenschat of themawoordenschat kunnen goede zinnen worden gemaakt (bijvoorbeeld: de fles cola gaat niet open, kun jij helpen?).

Score draait onder de software Mind Express. De non-tech versie kan worden aangepast en kan worden afgedrukt met Mind Express Print. De high-tech versie wordt gebruikt in de volledige Mind Express software.