Overzicht onderzoek

Om na een periode van 5-6 weken te evalueren of de focuswoorden voldoende worden beheerst, kan je onderzoek doen op verschillende manieren. Voorop gesteld staat dat een losstaand onderzoek zijn beperkingen heeft. Het kind kan voelen dat hij of zij getest wordt en kan onder deze druk minder presteren. Tevens is het doen van alleen een test niet voldoende betrouwbaar omdat een kind het aangeboden testmateriaal wellicht niet goed begrijpt. Daarom wordt bij de evaluatie van focuswoorden getracht om dit zo betrouwbaar mogelijk te doen. In deze handleiding worden drie methodes aangereikt die bij voorkeur alle drie worden toegepast:
  1. Observatielijst.
  2. Laten vertellen aan de hand van eigen ervaring
  3. Test binnen Mind Express