Vise strømstatus

Kontroll av batteristatus er en standardprosedyre i Windows 10.
Figur 1. Oppgavelinjen i Windows 10
Velg batteriikonet til høyre på oppgavelinjen i Windows 10.
Gjenværende batterinivå i Vibe 12 vises.
Merk: Hvis batteriikonet på oppgavelinjen er skjult, velger du først ikonet for å vise skjulte ikoner og velger deretter batteriikonet .
Tips: Du kan også vise og lese av batteriets status i Mind Express. Se Hjelp-funksjonen i Mind Express.