Nullstille displayet og høyttalerne på baksiden

Viktig: Det er også mulig å nullstille Vibe 12 helt (se Full nullstilling av Vibe 12).
ADVARSEL: Nullstilling er bare tillatt hvis det ikke er noen respons fra displayet og/eller høyttalerne.
Figur 1. Nullstill-knapp
Trykk spissen på en kulepenn inn i nullstillingsåpningen (11).
Displayet og høyttalerne slås av. Start displayet og høyttalerne på nytt, så er de klare for bruk.