Een document heropenen met de laatste pagina

Je kan ervoor zorgen dat documenten heropenen op de pagina waarmee ze werden afgesloten.

  1. Kies Menu > Instellingen > Document.
    Tip: In bewerkingsweergave, kan je ook het tabblad Document openen en Voorkeuren kiezen.
  2. In het groepsvak Heropenen, bij Heropenen met laatst geopende pagina, kies Ja.
  3. Kies OK.