Een document opslaan

Kies één van volgende opties om alle wijzigingen in het document op te slaan:
  • In de titelbalk, kies
  • In de bewerkingsweergave, kies Menu > Opslaan
  • Druk Ctrl + S.
In de titelbalk verdonkert het icoon naar .