Første gangs bruk

Vibe 12 er i prinsippet fullt ladet ved levering. Batteriets levetid kan forlenges ved å opprettholde et ladenivå mellom 40 % og 90 % (se Vise strømstatus og Lade Vibe 12).
Start enheten. Hold inne på/av-knappen (6) i flere sekunder.
Enheten er klar til bruk når Windows 10 er ferdig startet opp.