Lagre enheten i lengre tid

  1. Lad opp enheten til ca. 50 %. Se Lade Vibe 12 og Vise strømstatus.
  2. Slå av enheten. Se Slå av Vibe 12.
    Merk: Enheten må ikke være i dvalemodus! I dvalemodus blinker på/av-indikatoren i på/av-knappen kort hvert 4. sekund.
  3. Lagre enheten på et tørt sted med romtemperatur (20 °C).
  4. Lad batteriet opp til ca. 50 % hver 3. måned.
    Hvis batteriet lades helt ut, kan ikke enheten startes opp. Full lading kan forkorte batteriets levetid.