Acties: Apparaten > Algemeen > Camera > Camera

De acties Camera laten de gebruiker toe de camera te gebruiken, genomen foto's te tonen of te verwijderen en een andere camera te selecteren? Voor specifieke Jabbla-toestellen kunnen extra Camera controle acties worden gebruikt.

Actie Beschrijving Instellingen
Camerabeeld Dit vakje toont het beeld van de camera en de genomen foto's. Een pagina kan slechts één cameravakje bevatten.
Camera aan De gebruiker zet de camera aan en toont het beeld van de camera in het vakje met de actie Camerabeeld.
Camera uit De gebruiker zet het camerabeeld uit. De camera is nog actief binnen Mind Express en kan niet gebruikt worden door andere toepassingen op je toestel. (Zie ook lager in deze tabel voor de actie Camera Hardware af.) In het vakje met de actie Camerabeeld wordt de laatst getoonde foto weergegeven.
Foto nemen De gebruiker neemt een foto. In het vakje met de actie Camerabeeld wordt de foto wordt weergegeven.
Volgende De gebruiker toont de volgende foto in het vakje met de actie Camerabeeld.
Vorige De gebruiker toont de vorige foto in het vakje met de actie Camerabeeld.
Foto verwijderen De gebruiker verwijdert de foto die getoond wordt in het vakje met de actie Camerabeeld.
Andere camera De gebruiker activeert een andere geïnstalleerde camera van zijn of haar toestel.
Camera selecteren De gebruiker activeert de ingestelde camera. Bij Selecteer camera, kies een geïnstalleerde camera in de vervolgkeuzelijst.
Camera Hardware af De gebruiker schakelt de camera uit binnen Mind Express en kan nu gebruikt worden door andere toepassingen van je toestel.