Acties: Dynamische inhoud > Diavoorstelling

De acties Diavoorstelling laten je toe om de gebruiker in een vakje van een pagina afbeeldingen uit een geselecteerde map als een diavoorstelling weer te geven. Ze worden weergegeven in alfabetische volgorde volgens bestandsnaam. Meerdere diavoorstellingen in een pagina zijn mogelijk.

Actie Beschrijving Instellingen
Diavoorstelling

Dit vakje geeft de afbeeldingen uit de geselecteerde map weer in alfabetische volgorde volgens bestandsnaam.

  1. Kies de ... om een map te selecteren op je toestel
  2. Bij Lees bestandsnaam, kies Ja als de bestandsnaam van de afbeelding moet worden voorgelezen als de gebruiker het vakje selecteert.
Volgende De gebruiker toont telkens een volgende afbeelding van de map. Kies ... om de map te selecteren op je toestel die verwijst naar de map van de diavoorstelling.
Vorige De gebruiker toont telkens een vorige afbeelding van de map. Kies ... om de map te selecteren op je toestel die verwijst naar de map van de diavoorstelling.
Ga naar begin De gebruiker toont de eerste afbeelding van de map. Kies ... om de map te selecteren op je toestel die verwijst naar de map van de diavoorstelling.
Voorstelling starten De gebruiker start een automatisch doorlopende diavoorstelling volgens een ingesteld tijdsinterval.
  1. Kies de ... om een map te selecteren op je toestel
  2. Stel het Tijdsinterval in tussen de opeenvolgende afbeeldingen.
Voorstelling stoppen De gebruiker stopt een automatisch doorlopende diavoorstelling. Kies ... om de map te selecteren op je toestel die verwijst naar de map van de diavoorstelling.
Verwijder foto

De gebruiker verwijdert de afbeelding die op dat moment zichtbaar is in de diavoorstelling in het vakje met het ingestelde ID. Je moet dit vakje dus eerst een ID geven, zie Een ID geven aan een vakje.

⚠ De afbeelding wordt niet enkel uit de diavoorstelling verwijderd, ook het bestand zelf wordt definitief verwijderd.

Bij ID van vakje, voer het ID van het vakje met de actie Diavoorstelling waarvan je de getoonde afbeeldingen wil laten uit verwijderen.