Acties: Audio en video > Audio

Acties Audio laten de gebruiker toe een geluidsbestand van het type WAV af te spelen dat je:
 • toevoegt vanaf een harde schijf, een USB-stick, ...
 • kan kiezen uit een aantal categorieën, bijvoorbeeld geluid van Dieren.
 • zelf opneemt.

Andere bestandstypes kan je afspelen met de actie Bestand afspelen, zie Acties: Audio en video > Muziek en video.

Actie Beschrijving Instellingen
Geluid afspelen De gebruiker speelt het geluidsbestand af dat je toevoegt vanaf een harde schijf, USB-stick, ...
 1. Bij Bladeren, kies . Het dialoogvenster Openen verschijnt.
 2. Blader naar een geluidsbestand van het type WAV, selecteer het en kies Openen.
 3. Kies om het geselecteerde geluid te testen en om de test te stoppen.
 4. Kies om de naam te wijzigen van het geluidsbestand.
 5. Kies OK.

Je kan bij Recente geluiden in de vervolgkeuzelijst ook een geluid selecteren.

Geluidseffect De gebruiker speelt een geluid af dat je kiest uit en aantal bestaande categorieën, bijvoorbeeld Dieren & natuur, Instrumenten & muziek, Feedback: positief, ...
 1. Bij Categorie, selecteer in de vervolgkeuzelijst een categorie, bijvoorbeeld Instrumenten.
 2. Bij Naam, selecteer in de vervolgkeuzelijst een geluid, bijvoorbeeld Fluit.
 3. Kies om het geselecteerde geluid te testen.
 4. Kies OK.
Geluidsopname De gebruiker speelt een opname af die je zelf maakt.
 1. Bij Opname starten, kies . De opname start.
 2. Kies om de opname te stoppen.
 3. Kies om het opgenomen geluid te testen.
 4. Kies OK.

Je kan bij Recente geluiden in de vervolgkeuzelijst ook een eerdere opname selecteren.