Acties: Fonetisch

Je kan aan een vakje een actie toevoegen, die voor de gebruiker een letter of tweeklank fonetisch uitspreekt en toevoegt aan de notitie. De actie zorgt voor het afspelen van een opname (wav-bestand) van het fonetische geluid van de letter of tweeklank. De taal waar de fonetische klank voorkomt kan worden gekozen. Als de gebruiker de notitie achteraf laat voorlezen, zal de tekst niet meer fonetisch worden uitgesproken.
Tip: De acties Fonetisch kunnen worden gebruikt bij het maken van fonetische toetsenborden.
Opmerking: Een fonetische klank in een bepaalde taal, wordt door de taal die is ingesteld via Menu > Instellingen > Spraak > Stem, mogelijk anders uitgesproken!
Actie Beschrijving Instellingen
Deutsch (Mann) De gebruiker laat de letter of de tweeklank fonetisch uitspreken en voegt ze toe aan de notitie.
  1. In het veld Klank, kies een klank uit de vervolgkeuzelijst.
  2. In het veld Toevoegen aan notitie, wijzig indien gewenst de voorgestelde tekst die moet worden toegevoegd aan de notitie.
Deutsch (Frau)
English
Français
Italiano
Nederlands
Nederlands (Vlaams)
Svenska