Acties: Meest gebruikt > Ga naar...

De acties Ga naar... zijn onderverdeeld in drie subcategorieën en laten de gebruiker toe om:
  • te navigeren in hetzelfde document
  • naar het portaal te gaan
  • naar een ander document te gaan
Actie Beschrijving Instellingen
Ga naar pagina De gebruiker gaat naar een door jou gekozen pagina. Selecteer de pagina.
Volgende pagina De gebruiker gaat naar de volgende pagina.
Vorige pagina De gebruiker gaat naar de vorige pagina.
Terug De gebruiker gaat naar de vorige geopende pagina.
Portaal De gebruiker gaat naar het portaal.
Ander portaaldocument De gebruiker gaat naar een ander ingesteld document. Bij Document, kies in de vervolgkeuzelijst een document uit het portaal.
Vorig portaaldocument De gebruiker keert terug naar het vorig document (of naar het portaal als hij of zij daar vandaan komt).
Gekoppeld document De gebruiker opent het ingestelde gekoppeld document op de ingestelde pagina.
  1. Bij Document, kies in de vervolgkeuzelijst een gekoppeld document.
  2. Bij Huidig document opslaan, kies Ja als de wijzigingen in het huidige document dat met deze actie wordt verlaten, moeten worden opgeslagen.
  3. Bij Ga naar pagina, voer het paginanummer in, van de pagina waarop het gekoppeld document moet worden geopend.