Een ID geven aan een vakje

Je kan vakjes een ID geven zodat je, op basis van dit ID, eigenschappen kan toekennen aan een vakjes (bijvoorbeeld onzichtbaar maken), vakjes kan vergelijken, vakjes kan aansturen met een script-actie, ...

  1. Kies Menu > Bewerken F2.
  2. Kies het tabblad Vakje in het bewerkingspaneel.
  3. Navigeer naar de gewenste pagina.
  4. Selecteer de vakjes die je dezelfde ID wil geven.
  5. Klap het groepsvak Eigenschappen open.
  6. In het groepsvak Eigenschappen, in het invoerveld ID kan je een ID invoeren.
    Terwijl je de ID invoert, verschijnt de ID in een gele balk.