De grammatica gebruiken

Het ondersteunen van de taalontwikkeling van de OC-gebruiker is één van de belangrijkste doelen van de interventie. De OC-gebruiker helpen om beter te communiceren heeft grote invloed op de sociale en cognitieve ontwikkeling.

Naast het ontwikkelen van een grotere woordenschat en het bevorderen van de functionele communicatie speelt ook de vorm, de grammatica, een grote rol. De OC-gebruiker moet woorden kunnen veranderen, zodat deze een andere betekenis krijgen, en creatief kunnen zijn met taal. Zoals alle kinderen zelf woorden verzinnen en gaan spelen met taal moeten kinderen met een communicatie ondersteunend hulpmiddel (COH) deze ontwikkeling ook door kunnen maken en kunnen experimenteren met de verschillende grammaticale vormen.

Daarom vervoegt Score niet alleen automatisch maar kan de OC-gebruiker ook zelf vormen wijzigen bij:

  • werkwoorden: vervoegingen zoals de 1e of 2e persoon en vormen als verleden tijd, toekomstige tijd en voltooid deelwoord.
  • bijvoeglijke naamwoorden: uitgang -, vergrotende en overtreffende trap.
  • zelfstandige naamwoorden: enkelvoud of meervoud.
Figuur 1: De grammatica gebruiken

Als de leerling nog niet toe is aan bepaalde grammaticale vervoegingen kunnen deze altijd tijdelijk worden uitgeschakeld.