Het logboek aan- en uitzetten

Je kan de acties die gebeuren in Score bijhouden in een logbestand. Met de resultaten kan de begeleider de communicatie analyseren en verbeteringen aanbrengen.

Bijvoorbeeld: De begeleider stelt via het loggen vast dat bepaalde vakjes veel of weinig werden aangeklikt door de gebruiker. De begeleider kan op basis van deze loginformatie de communicatiekaart bijsturen.

 1. Ga naar het startscherm.
 2. Kies Instellingen > Logboek.
  Het dialoogvenster om het wachtwoord in te geven verschijnt.
 3. Vul het wachtwoord in. Klik op de betreffende vakjes en bevestig met .
  Het standaard wachtwoord is 1234.
 4. Kies in het dynamische blok één van de volgende opties:
  • logboek aan, om het loggen aan te zetten.
  • logboek uit, om het loggen uit te zetten.