Structuur

Nr Uitleg
1 Zinsdisplay en functies (batterij/menu/corrigeer knop)
2 Categorieën (kletsen, mensen, eten…)
3

Keuzebalk (subcategorieën en grammaticale functies).

Meer functies (letterkaart, cijferkaart, hoofdletter/kleine letter, toevoegsels (zoals on- en -heid) en de optie om woorden samen te voegen (zoals aardbeien-vlaai).

4 Het statische gedeelte bevat de kern- woordenschat.
5 Het dynamische blok biedt plaats aan de randwoordenschat en extra kernwoordenschat.