De gereduceerde versie van Score

De gereduceerde versie van Score bevat minder woorden dan de volledige versie. Meer dan 1000 woorden zijn verborgen en niet selecteerbaar. Indien nodig kan je starten met deze gereduceerde versie en stap voor stap symbolen zichtbaar maken.

Het is mogelijk symbolen te zoeken met de zoekfunctie bij ‘Bewerken’ ook als deze onzichtbaar zijn gemaakt.

Voordat je een nieuw woord wilt toevoegen in de gereduceerde versie, controleer eerst of het woord verborgen is zodat het woord meteen op de juiste plek zichtbaar kan worden gemaakt.

OC-gebruikers hanteren regelmatig de zin ‘het symbool ontbreekt’. Het is vaak moeilijk om erachter te komen wat de OC-gebruiker mist. Hij/zij kan dit immers zelf moeilijk aangeven en het omschrijven van begrippen vraagt veel van een kind. Ga in dat geval samen in de software zoeken. Laat alle verborgen plaatjes zien binnen de aangegeven categorie. Hiermee kan de OC-gebruiker wellicht makkelijker aangeven wat er ontbrak. Hierdoor wordt ook de autonomie van de gebruiker bevorderd.