Een vak verbergen / zichtbaar maken

In Mind Express kan je instellen of een vak zichtbaar is of niet. Het is mogelijk om woorden, subcategorieën en grammaticale functies zichtbaar/onzichtbaar te maken. Ook kan het vakje met de drie punten om te verwijzen naar de tweede laag verborgen worden als het de OC-gebruiker nog teveel aan het bladeren is.

In Score is een complete woordenschat te vinden, maar soms zijn de woorden niet leeftijdsadequaat zoals seksualiteit. Dan kan het verbergen van vakken nodig zijn.

Onzichtbare vakken kunnen niet worden bewerkt en zichtbaar worden gemaakt via de rechter muistoets.

Voor meer informatie over het zichtbaar/onzichtbaar maken van vakjes, zie de helpfunctie van Mind Express.