Acties: Interactief > Algemeen

Actie Beschrijving Instellingen
Script uitvoeren Je kan acties in Mind Express programmeren, zie Zelf een opdracht voor een actie programmeren. De gebruiker voert het ingestelde script uit. In het veld Script, vul je de naam in van het de functie. Kies bij Script openen, om het script te openen (op de plaats van de eventueel ingevulde naam).
Pagina's vergelijken De gebruiker vergelijkt twee pagina's en voert naargelang ze gelijk zijn of niet bepaalde acties uit. Deze actie is handig voor spelletjes. Kies bij Als pagina de eerste pagina, bij gelijk is aan pagina de tweede pagina. Vul bij Voer acties uit van vakje met ID en anders, voer acties uit van vakje met ID de gewenste ID's in van de vakjes waarvan je de acties wil laten uitvoeren bij gelijkheid of ongelijkheid van de pagina's.
Vakjes vergelijken De gebruiker vergelijkt twee vakjes en voert, naargelang ze gelijk zijn of niet, bepaalde acties uit. Deze actie kan handig zijn voor spelletjes. Kies bij Als vakje met ID de ID van een eerste vakje, bij gelijk is aan vakje met ID de ID van een tweede vakje. Vul bij Voer acties uit van vakje met ID en anders, voer acties uit van vakje met ID de gewenste ID's in van de vakjes waarvan je de acties wil laten uitvoeren bij gelijkheid of ongelijkheid van de vakjes met de eerste en tweede ID.
Actie uitvoeren De gebruiker kiest een vakje en voert hiermee de actie van een ander vakje uit. Deze actie kan handig zijn voor spelletjes. In het veld Geef de ID van het vakje, vul je de ID in van vakje, waarvan je de actie wil laten uitvoeren.
Vervangen De gebruiker vervangt de volledige inhoud van een vakje met een eerste ID door de inhoud van een vakje met een tweede ID. Deze actie kan handig zijn voor spelletjes. In het veld Geef de ID van het vakje vul je de ID in van het eerste vakje en in het veld Vervangen door vakje met ID de ID van het tweede vakje.