Zelf een opdracht voor een actie programmeren

Geavanceerde gebruikers kunnen acties in Mind Express programmeren. Ieder document kan één script bevatten waarin verschillende opdrachten worden geprogrammeerd in Python (www.python.org). De opdrachten in het script kunnen worden uitgevoerd bij een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld bij het openen van een pagina) of de opdrachten kunnen worden opgeroepen via de actie Script die is toegekend aan een vakje.

  1. Kies Menu > Bewerken F2.
  2. Kies het tabblad Document in het bewerkingspaneel.
  3. Kies Script.
    Het dialoogvenster Script verschijnt. Je kan in de bewerkingsweergave ook F10 indrukken om dit dialoogvenster te openen.
  4. Plak de opdrachten van het script in het venster.
  5. Kies Test om het script te testen. De uitleg over eventuele fouten verschijnt onderaan in het dialoogvenster. Los de fouten op.
  6. Kies OK.