Redigeringsvisning for et sideoppsett

Redigeringsvisningen for sideoppsett er visningen av sideoppsett der du kan redigere sideoppsettet, sidene og cellene. Redigeringspanelet er alltid synlig på høyre side

Ved å gå til menyen eller bruke funksjonstasten F2, kan du aktivere redigeringsvisning av sideoppsettet fra brukervisningen, og gå tilbake til brukervisningen.

Figur 1. Mind Express-vinduet i redigeringsvisning for sideoppsettet
Nr. Område Forklaring
1 Meny Fra menyen kan du gjøre følgende:
  • Stoppe redigeringen
  • Lagre sideoppsettene
  • Endre innstillingene
  • Åpne veiledningen
  • Åpne web-hjelp
2 Sidenavnet Sidenavnet vises her. Du kan endre sidenavnet her. Når du har lagret endringene, endres også sidenavnet i tittellinjen.
3 Hovedvinduet Viser redigeringsvinduet for den aktive siden i sideoppsettet.
4 Navigeringslinjen
Navigeringsknappene kan brukes til å gå raskt til siden du vil redigere.
5 Redigeringspanelet Redigeringspanelet inneholder følgende tre faner:
  • Celle
  • Side
  • Sideoppsett
6 Tittellinje Tittellinjen viser "navn på sideoppsett – sidenavn".
7 Lagre Bruk denne knappen til å lagre endringene.