Mind Express starte opp

Standard Mind Express-start med portalen.

  1. Gå til Windows-oppgavelinjen og velg .
  2. Begynn å skrive ordet Mind Express til Mind Express vises.
  3. Velg Mind Express.
  4. Velg en brukerprofil.