Starte en Mind Express-demonstrasjon

Du kan prøve Mind Express i 60 dager. Du trenger en Internett-forbindelse for å bruke prøveversjonen.

 1. Forsikre deg om at Mind Express er installert. Se Mind Express installasjon (standardoppsett).
 2. Gå til Windows-oppgavelinjen og velg .
 3. Begynn å skrive ordet Mind Express til Mind Express vises.
 4. Velg Mind Express.
 5. Velg Start demo.
 6. Velg Legg til profil.
 7. Angi navnet ditt.
 8. Velg stemmen din i rullegardinlisten.
  Velg for å høre stemmen. Du kan tilpasse stemmen i stemmeinnstillingene senere.
 9. Velg profilbildet ditt.
  Velg hvis du vil bruke et bilde fra enheten din som profilbilde. Velg hvis du vil ta et bilde med web-kameraet og bruke det som profilbilde.

  Du kan tilpasse bildet senere.

 10. Velg Ferdig.
 11. Velg profilen du har opprettet.
 12. Velg kategori for sideoppsettene du ønsker i portalen:
  • Symbolkommunikasjon
  • Tekstkommunikasjon
  • Spill og musikk
  • Opplæring
  • App´er
 13. Velg sideoppsettene.
  Bruk knappene Velg alle og/eller Opphev alle etter behov. Et valgt sideoppsett vises med grønt omriss. En rekke valgte sideoppsett vises i kategorien.
 14. Gjenta fra trinn 12 for å velge sideoppsett fra en annen kategori.
 15. Velg Importer sideoppsett.
  Portalen vises med alle importerte sideoppsett.
 16. Velg et sideoppsett for å begynne.