Mind Express avslutte

Velg i tittellinjen, og bekreft om nødvendig om du vil lagre endringene.