Gå til indeksliste
 • A
  • Acapela[1]
  • Administrator
  • Administratorrettigheter
   • slette bruker[1]
   • tildele til bruker[1]
  • AIF[1]
  • Aksepttid
   • ved trykk på et musevalg/berøringsvalg[1]
   • velge via bryter ved øyestyring[1]
   • velge via joystick-bryter[1]
  • Aktivere[1]
  • Alea[1]
  • Alternativer
   • vise tilgjengelige og ikke-aktiverte[1]
  • Analysere
   • handlinger logg[1]
  • Angre
  • Animert GIF
   • handlinger spille av, pause og stoppe[1]
   • legge til en celle[1]
  • Anonyme data[1]
  • Anrop
   • handlinger[1]
   • stille inn enheter[1]
  • Applikasjon
   • avslutte[1]
   • handling starte Windows -program[1]
   • starte opp[1]
  • Audio
   • aktivere opptak for en celle[1][2]
   • handlinger[1]
   • handlinger musikk og video[1]
   • handlinger Tellus 5/i5[1]
   • ta et opptak til en celle[1]
   • ta et raskt lydopptak[1]
  • Auditiv
   • angi tilbakemeldingsstemme[1]
   • stille inn tilbakemelding ved skannevalg[1]
   • tilbakemelding handlingsstemme[1]
   • tilbakemelding innstillinger ved musevalg/berøringsvalg[1]
  • Automatisk
   • hopp til første celle med joysticken[1]
   • lagre endringer[1]
   • velge i skanning[1]
  • AVG[1]
  • AVI[1]
  • Avslutte
  • Avtale
   • endre i tidsplan[1]
   • handlinger planlegge i tidsplanen[1]
   • handlinger vise tidsplanen[1]
   • handlingssett-tid[1]
   • legge til i tidsplan[1]
   • slette fra tidsplan[1]
  • Åpne
   • lagret melding med en handling[1]
   • sideoppsett i den siste posisjonen i de dynamiske listene[1][2]
   • sideoppsett på den sist åpnede siden[1][2]
 • B
  • Bakgrunn
   • endre cellerekkefølge[1]
   • tilpasse celle[1]
  • Bakgrunnsbilde
   • legge til en side[1]
  • Bakgrunnsfarge
   • sideinnstillinger for et sideoppsett[1][2]
   • sideoppsett endre[1]
  • Batteri
   • handling vise eller lese nivå[1]
   • nivå på Hey_[1]
   • vise nivå og ladestatus[1]
  • Beholde
  • Berøring
   • dwell[1]
   • innstillinger for auditiv tilbakemelding[1]
   • stille inn valgindikatoralternativer[1]
   • valg når den slippes[1]
   • valg ved å trykke[1]
  • Berøringsskjerm[1]
  • Beta[1]
  • Beta-oppdatering[1][2]
  • Betjene
   • andre Windows -applikasjoner og enheter[1]
  • Bilde
   • antall når en melding lagres i en celle[1]
   • endre brukerprofil[1]
   • erstatte alle[1]
   • erstatte med symbol fra annet sett[1]
   • fjerne symbol fra celle[1][2]
   • justere bakgrunnsside[1]
   • legge til en celle[1][2]
   • legge til som bakgrunn på en side[1]
   • redigere[1]
   • sideoppsett endre[1][2]
   • slette sammen med etikett[1][2]
   • tilpasse størrelse og posisjon i cellen[1]
  • Bla
   • handlinger Internett[1]
   • handlinger nettleservindu[1]
   • handling etikett[1]
  • Bla gjennom
   • handlinger tidsplan[1]
  • Bliss[1]
  • Bluetooth
   • handling koble til eller koble fra[1]
   • stille inn enheter for å ringe eller sende/motta tekstmeldinger[1]
  • Blunke
   • velge øyestyring[1]
  • Bokmerke
   • endre nettsted[1]
   • handlinger Internett[1]
   • legg til nettsted[1]
   • slette nettsted[1]
  • Boligautomatisering[1]
   • handlinger[1]
   • infrarød aktivere[1]
   • Jabbla IR apparat legge til[1]
   • Jabbla IR apparat slette[1]
   • Jabbla IR kode lære og teste[1]
   • Jabbla IR -koder Mind Express 4 importere[1]
   • Z-Wave aktivere[1]
   • Z-Wave apparat legge til[1]
   • Z-Wave modul legge til i nettverket[1]
   • Z-Wave modul slette fra nettverket[1]
   • Z-Wave teste funksjon apparat[1]
  • Bredde
   • på celler samme[1]
  • Bruker
   • bytte profil[1][2]
   • dele profil[1]
   • endre bildeprofil[1]
   • endre e-postadresse[1]
   • endre navn[1]
   • endre navn profil[1]
   • endre passord[1]
   • laste opp[1]
   • laste opp delt endret profil[1]
   • legge til[1]
   • legge til delt profil[1]
   • legge til profil[1]
   • legge til startsideoppsett[1]
   • oppheve tilknytning av profil fra skyen[1]
   • sikkerhetskopi i skyen[1]
   • sikkerhetskopi i skyen slette[1]
   • sikkerhetskopi profil laste ned[1]
   • slette[1]
   • slette administratorrettigheter[1]
   • slette profil[1]
   • starte profilen med portal eller sideoppsett[1]
   • starte profil med fullskjerm[1]
   • startprofil[1]
   • stoppe automatisk sky-sikkerhetskopiering[1]
   • stoppe deling av profil[1]
   • tidsbegrensning[1]
   • tildele administratorrettigheter[1]
   • tildele flere lisenser[1]
   • velge en annen[1][2]
  • Brukermiljø
   • sette opp språk[1]
  • Brukerprofil
  • Brukerstøtte
  • Brukervisning
  • Bryter
   • bytte mellom trinn- og valgfunksjon under skanning[1]
  • Bytte
   • trinn- og valgbrytere under skanning[1]
  • Bytte om
   • posisjon i portalen[1]
 • C
  • CDA[1]
  • Celle[1]
   • angi skanneord[1]
   • bilde legge til[1]
   • bytte plass med en annen celle[1]
   • endre handlingen til en annen handling[1]
   • endre handlingsrekkefølge[1]
   • endre rekkefølge for handlinger[1]
   • endre stilrekkefølge[1]
   • endre størrelse[1]
   • fane i redigeringspanelet[1]
   • finne i redigeringsvisning[1][2]
   • finne stil[1]
   • fjerne valg[1]
   • flytte i en Rutenett-side[1]
   • flytte innenfor samme Fristil-side[1]
   • flytte øverst eller til bakgrunnen[1]
   • forstørre som valgindikator for joystick-styring[1]
   • forstørre som valgindikator for mus/berøring[1]
   • forstørre som valgindikator for skanning[1]
   • forstørre som valgindikator for øyestyring[1]
   • gi samme størrelse på en Fristil-side[1]
   • gjøre dragbar eller ikke dragbar for brukeren[1]
   • gjøre valgbar eller ikke valgbar for brukeren[1]
   • gå tilbake til den forrige siden fra en hvilken som helst celle på en side til den forrige siden[1]
   • handling dragbarhet[1]
   • handlinger dynamisk liste[1]
   • handling erstatte med innhold annen celle[1]
   • handling Gå til og Vis mappeindikator[1]
   • handling slette[1]
   • handling synlighet[1]
   • handling utføre handling annen celle[1]
   • handling valgbarhet[1]
   • justere avstanden for en side[1]
   • justere celler på en Fristil-side[1]
   • klippe ut og lime inn i en Rutenett-side[1]
   • kopiere og lime inn[1]
   • legge til[1]
   • legge til animert GIF[1]
   • legge til en skannegruppe[1]
   • legge til handling[1]
   • legge til stil i listen[1]
   • lyd dra[1][2]
   • ny[1]
   • opprette[1]
   • rask utfylling[1]
   • redigere handlingsinnstillinger[1]
   • sammenligne handling[1]
   • slette bilde[1]
   • slette bilde og etikett sammen[1]
   • slette en celle fra en Fristil-side[1]
   • slette etikett[1]
   • slette stil fra listen[1]
   • sortere etter etikett[1]
   • sortere stil[1]
   • søke i brukervisning[1][2][3]
   • tekst for handlingen Ikke legg til tekst i en melding[1]
   • tildele ID[1]
   • tilpasse etikettekst[1]
   • tilpasse stil[1]
   • tømme raskt på en Rutenettside[1]
   • velge[1]
   • velge stil[1]
   • velge ulike dwell-tider fra andre celler[1]
   • vise/skjule for brukeren[1]
  • Cellen sier tidsplanen høyt[1]
  • Chat
  • Copyright[1]
 • D
  • Dag
   • handling les[1]
  • Data
  • Dato
   • handling les[1]
  • Del
  • Demonstrasjon
  • Dimensjoner
   • endre celle[1]
   • sette opp enhet (mm eller tommer)[1]
  • Display
   • handlinger Mobi 3[1]
   • handlinger Tellus 5/i5[1]
   • handlinger Vibe partnerdisplay[1]
  • Dra
   • deaktivere celle for brukeren[1]
   • lage lyd[1][2]
   • organisere i portalen[1]
  • Dragbarhet
   • handling[1]
   • handling Fristil[1]
   • tilpasse celle for brukeren[1]
  • DTMF
  • Duplikat
   • slette stiler[1]
  • Duplisere
  • Dwell
   • angi dwell-tid[1]
   • angi dwell-tid for joystick[1]
   • angi dwell-tid for mus/berøring[1]
   • angi dwell-tid for øyestyring[1]
   • angi minnetid for mus/berøring[1]
   • angi minnetid for øyestyring[1]
   • berøring[1]
   • ekstern med mus/berøring[1]
   • ekstern via øyestyring[1]
   • forsinkelsestid[1]
   • forsinkelsestid med mus/berøring[1]
   • gjenta[1]
   • gjenta med joystick[1]
   • gjenta med mus/berøring[1]
   • gjenta med øyestyring[1]
   • handlinger[1]
   • handlinger eksterne[1]
   • indikator[1]
   • indikator med joystick[1]
   • indikator med mus/berøring[1]
   • indikator med øyestyring[1]
   • innstillinger for joystick[1]
   • innstillinger for øyestyring[1]
   • innstillinger mus/berøring[1]
   • vis andre dwell-tider med mus/berøring[1]
   • vise flere dwell-tider med øyestyring[1]
  • Dwell-tid
   • angi med joystick[1]
   • angi og vise andre med mus/berøring[1]
   • innstillinger og vis mer med øyestyring[1]
   • ulike innstillinger for celler[1]
  • Dynamisk innhold
   • handlinger ekstra funksjoner[1]
   • handlingsliste[1]
   • side[1]
  • Dynamisk liste
   • sideoppsett gjenåpne i siste posisjon[1][2]
 • E
  • Eddy
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Edge[1]
  • Eksporter
  • Eksportere
  • Ekstern
   • dwell handling[1]
   • dwell via mus/berøring[1]
   • dwell via øyestyring[1]
   • sette opp zoom for mus/berøring[1]
   • sette opp zoom ved øyestyring[1]
   • zoom handling[1]
  • Ekstern støtte[1][2]
  • Endre
  • Enhet
   • dimensjoner (mm eller tommer)[1]
  • Enheter
   • stille inn for å ringe eller sende/motta tekstmeldinger[1]
  • Enhetskode
  • E-post
   • blokkere ukjente avsendere[1]
   • handling besvare[1]
   • handlinger innboks[1]
   • handlinger mottatte meldinger[1]
   • handlinger oppdatere og sende[1]
   • handlinger sendte meldinger[1]
   • handlinger valgte meldinger[1]
   • handlinger valgt vedlegg[1]
   • innloggingsdetaljer[1]
   • sette opp varsler[1]
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • E-postadresse
  • Erstatte
   • handling innhold celler[1]
  • Etikett
   • bruke til auditiv tilbakemelding ved musevalg/berøringsvalg[1]
   • bruke til auditiv tilbakemelding ved skanning[1]
   • endre[1]
   • endre automatisk i henhold til grammatikk[1]
   • handlinger[1]
   • slette[1]
   • slette sammen med etikett[1]
   • sortere celler[1]
   • tilpasse skrifttype[1]
   • tilpasse størrelse og posisjon i cellen[1]
   • tilpasse tekst[1]
  • Etter-valgtid
   • velge via bryter ved øyestyring[1]
  • Eyetech[1]
 • F
  • Fane i redigeringspanelet
   • Fane i redigeringspanelet[1]
  • Farge
   • bakgrunn sideoppsett endre[1]
   • justere side[1]
   • tilpasse celle[1]
  • Fastvare
  • Favoritt
   • handlinger Internett[1]
  • Favoritter
   • endre nettsted[1]
   • legge til nettsted i bokmerker[1]
   • slette nettsted[1]
  • Ferdig til bruk sideoppsett import[1][2]
  • Filetternavn
   • musikk og video[1]
  • Filtype
   • musikk og video[1]
  • Finne
   • i sideoppsett i redigeringsvisning[1][2]
   • side i et sideoppsett[1]
  • Fjerne
  • Fjerne valg
  • Flytte
   • celle innenfor samme Fristil-side[1]
   • handlinger nettleservindu[1]
   • sideoppsett , mappe i portalen[1]
  • Fonetisk[1]
  • Fonetiske tegn[1][2]
  • Foreta anrop
  • Forfatterens informasjon
   • legge til et sideoppsett[1][2]
  • Form
   • tilpasse celle[1]
  • Format
   • sideinnstillinger for et sideoppsett[1][2]
  • Forsinkelsestid
   • dwell[1]
   • dwell via mus/berøring[1]
   • etter valg med dwell via berøring[1]
   • etter valg med dwell via joystick[1]
   • etter valg med dwell via mus/berøring[1]
   • etter valg med dwell via øyestyring[1]
   • når du slipper et valg med musen/berøring[1]
   • ved trykk på et musevalg/berøringsvalg[1]
   • velge via joystick-bryter[1]
  • Forstørre
   • celle som valgindikator for joystick-styring[1]
   • celle som valgindikator for mus/berøring[1]
   • celle som valgindikator for skanning[1]
   • celle som valgindikator for øyestyring[1]
  • Foto
   • handling kamera[1]
  • Frekvens
   • samle inn data[1]
  • Fristil[1]
   • handling dra[1]
   • konvertere type til Rutenett[1]
  • Fullskjerm
   • sette opp passord for å avslutte[1][2]
   • starte med denne[1]
  • Full skjerm
   • avslutte[1]
   • gjenopprette et glemt passord[1]
   • vise[1]
 • G
  • Galleri
   • legge til bilde i en celle[1]
  • GDPR (EUs personvernforordning)[1]
  • Gjenta
   • dwell[1]
   • dwell via joystick[1]
   • dwell via mus/berøring[1]
   • dwell via øyestyring[1]
  • Gjenåpne
   • sideoppsett i siste posisjon i de dynamiske listene på hver side[1][2]
   • sideoppsett på den sist åpnede siden[1][2]
  • Gjøre om
  • Grammatikk
   • endre etikett automatisk[1]
   • handlinger[1]
  • Grensesnitt
   • sette opp språk[1]
  • Gruppe
  • Gyldighet[1]
  • Gå til ...handling[1]
  • Gå tilbake
   • til den første siden fra en hvilken som helst celle i sideoppsettet[1][2]
 • H
  • Handling[1]
   • angi avtaletid[1]
   • angi timeavtale[1]
   • anrop[1]
   • auditiv tilbakemelding-stemme[1]
   • avtale i tidsplanen[1]
   • batteri[1]
   • bla[1]
   • bla i tidsplanen[1]
   • bokmerker[1]
   • boligautomatisering[1]
   • chat[1]
   • deaktivere/aktivere visning av melding[1]
   • dragbarhet[1]
   • DTMF[1]
   • duplisere[1]
   • dwell[1]
   • dynamisk liste[1]
   • dynamisk liste annet[1]
   • dynamisk side[1]
   • ekstern dwell[1]
   • ekstern zoom[1]
   • endre handlingen i en celle til en annen handling[1]
   • endre rekkefølge[1]
   • e-post mottatt[1]
   • erstatte celleinnhold[1]
   • etikett[1]
   • favorittnettsider[1]
   • fjerne og angre endringer i melding[1]
   • flytte eller zoome nettleservindu[1]
   • flytte markøren i en melding[1]
   • flytte Mind Express vindu[1]
   • flytte Windows vindu[1]
   • fonetisk[1]
   • foreta anrop[1]
   • Fristil-dra[1]
   • grammatikk[1]
   • gå til ...[1]
   • Hey_[1]
   • hodestyring[1]
   • I dag[1]
   • innhold melding lagre og åpne[1]
   • Internett navigere[1]
   • kalkulator[1]
   • kamera[1]
   • koble til eller koble fra telefon[1]
   • kopiere melding til inndatafelt[1]
   • kopiere og lime inn en melding med utklippstavlen[1]
   • kopiere URL til melding[1]
   • legge til eller fjerne kontaktdata[1]
   • legge til eller slette meldingsprediksjon[1]
   • legge til en celle[1]
   • legge til tegnsetting i en melding[1]
   • les dag[1]
   • les dato[1]
   • lese melding[1]
   • lesestemme[1]
   • les klokkeslett[1]
   • lukke en applikasjon[1]
   • Lyd[1]
   • lyd og video volum[1]
   • Macro Server[1]
   • melding[1]
   • Mind Express tilpasse vindu[1]
   • mottatte e-postmeldinger[1]
   • mottatt e-post[1]
   • mottatte tekstmeldinger[1][2]
   • musebevegelse varmekart[1]
   • musekontroll Windows[1]
   • navigere i tidsplanen[1]
   • navigere på nettsiden[1]
   • navigere til kontakt[1]
   • omgivelseskontroll[1]
   • ordprediksjon, ordkorrigeringer eller setninger[1]
   • programskript[1]
   • raskt opptak av lyd til en celle[1]
   • redigere innstillinger[1]
   • sammenligne celler[1]
   • sammenligne sider[1]
   • send[1]
   • sende tastetrykk[1]
   • sende tekst[1]
   • sendte meldinger[1]
   • sendte tekstmeldinger[1]
   • sette opp skannealternativer[1]
   • sideoppsett lagre[1]
   • skrive ut en melding[1]
   • skrive ut side[1]
   • slette en celle[1]
   • slette kontakt i Til-feltet[1]
   • slå stor bokstav på eller av i en melding[1]
   • spille av, pause og stoppe animert GIF[1]
   • starte en ny linje i en melding[1]
   • starte Windows -program[1]
   • stoppe eller oppdatere nettside[1]
   • styre andre Windows -applikasjoner og enheter[1]
   • svare på e-post[1]
   • svare på tekstmelding[1]
   • svare til kontakt[1]
   • synlighet[1]
   • ta bilde[1]
   • tastatur på eller av[1]
   • tekst[1]
   • tekst i en celle med handlingen Ikke legg til tekst i en melding[1]
   • tidsplan bla[1]
   • tidsplan titler[1]
   • tilpasse Windows -vinduet[1]
   • titler tidsplan[1]
   • type nettside[1]
   • typer[1][2]
   • utføre handling annen celle[1]
   • utføre ved åpning sideoppsett[1]
   • valgbarhet[1]
   • valgfrekvens[1]
   • valgt e-post[1]
   • valgt e-postvedlegg[1]
   • valgt melding[1]
   • varmekart musebevegelse[1]
   • varsel i tidsplanen[1]
   • velge eller sette kontrollmetode på pause[1]
   • Vibe partnerdisplay[1]
   • vise avtaler i tidsplanen[1]
   • vise klokke[1]
   • vise klokkeslett[1]
   • vise og legge til kontakt[1]
   • volum lyd og video[1]
   • Windows starte program[1]
   • øyestyring[1]
  • Handlinger
   • musikk og video[1]
  • Hastighet
   • handlinger lesestemme[1]
   • stemme auditiv tilbakemelding ved musevalg/berøringsvalg innstillinger[1]
   • stemme stille inn auditiv tilbakemelding ved skanning[1]
  • Hey_
   • handlinger[1]
   • innstillinger[1]
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Hjelp
  • Hjem-side
   • sette opp for nettleser[1]
  • Hodestyring
   • handlinger[1]
   • stille inn for mus/berøring[1]
  • Hovedvinduet[1]
  • Høyde
   • på celler samme[1]
 • I
  • ID
   • tildele til en celle[1]
  • I dag
   • handling tidsplan[1]
  • Importere
   • sideoppsett fra en annen bruker[1][2]
   • sideoppsett fra Mind Express -nettstedet[1][2]
   • sideoppsett fra stasjon[1][2]
   • startsideoppsett for brukerprofil[1]
   • stilsett[1]
  • Indikator
   • angi alternativer joystick-valg[1]
   • angi alternativer skannevalg[1]
   • dwell[1]
   • dwell via joystick[1]
   • dwell via mus/berøring[1]
   • dwell via øyestyring[1]
   • handling Gå til og Vis mappe i en celle[1]
   • stille inn alternativer for øyestyring[1]
   • stille inn alternativer musevalg/berøringsvalg[1]
  • Infrarød
   • kode lære og teste[1]
   • koder Mind Express 4 importere[1]
   • omgivelseskontroll aktivere[1]
   • slette apparat[1]
  • Infrarødt
   • apparat legge til[1]
  • Innboks
   • handlinger e-post[1]
  • Innloggingsdetaljer
  • Innstillinger
  • Installasjon
   • egendefinert oppsett[1]
  • Installere
   • Macro Server[1]
  • Internett
   • handling bla[1]
   • handlinger nettleservindu og zoom[1]
   • legge til bilde i en celle[1]
  • IR
   • koder Mind Express 4 importere[1]
   • omgivelseskontroll aktivere[1]
 • J
  • Jabbla enhet
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • JabblaIR
   • apparat legge til[1]
  • Jabbla IR[1]
   • kode lære og teste[1]
   • koder Mind Express 4 importere[1]
   • omgivelseskontroll aktivere[1]
   • slette apparat[1]
  • Joystick
   • innstillinger for valg med dwell[1]
   • kontrollmetode[1][2]
   • kontrollmetode i redigeringsvisning[1]
   • sette opp trinn[1]
   • start kontrollmetode[1]
   • velge kontrollmetode via handling[1]
   • velge via bryter innstillinger[1]
  • Joystick-valg[1]
  • Justere
   • celle på en Fristil-side[1]
 • K
  • Kalender
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Kalibrere
   • kamera for øyestyring[1]
  • Kalibrering
   • innstillinger[1]
  • Kalkulator
   • handlinger[1]
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Kamera
   • bytte[1]
   • handlinger[1]
   • justere øyeposisjon for øyestyring[1]
   • kalibrere for øyestyring[1]
   • legge til bilde i en celle[1]
   • velge modell for øyestyring[1]
   • velge øye/øyne for øyestyring[1]
  • Kanal
   • auditiv tilbakemelding ved musevalg/berøringsvalg[1]
   • auditiv tilbakemelding ved skanning[1]
  • Klasse
   • legge til[1]
   • tildele flere lisenser[1]
  • Klippe ut
   • og lime inn en celle i en Rutenett-side[1]
  • Klokke
   • handling vise klokkeslett[1][2]
  • Klokkeslett
   • handling les[1]
  • Kode
   • lære og teste for Jabbla IR[1]
  • Kolonne
   • angi antall kolonner på en Rutenett-side[1]
   • angi skanneord[1]
   • legge til en Rutenettside[1]
   • slette fra en Rutenettside[1]
  • Kontakt
   • endre opplysninger[1]
   • finne i kontaktlisten[1]
   • handlinger legge til eller slette data[1]
   • handlinger navigere i listen[1]
   • handlinger vise og legge til[1]
   • handling slette Til-felt[1]
   • handling svare på e-post eller tekstmelding[1]
   • legge til i kontaktlisten[1]
   • slette fra kontaktlisten[1]
  • Kontaktliste
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Konto
  • Kontroll
   • handling velge eller sette metode på pause[1]
   • metode og innstillinger sideoppsett-spesifikke[1][2][3]
   • velge metode[1][2]
   • velge metode i redigeringsvisning[1]
   • velge startmetode[1]
  • Kopiere
   • innhold melding med en handling[1]
   • melding med en handling[1]
   • og lime inn en celle[1]
   • side[1]
   • sideoppsett[1][2]
 • L
  • Lagre
   • endringer automatisk[1]
   • handling sideoppsett[1]
   • innhold melding med en handling[1]
   • sideoppsett[1][2]
   • vindu[1]
  • Lagre som[1][2]
  • Laste opp
   • brukerprofil til skyen[1]
   • endringer delt bruker[1]
   • oppheve tilknytning av en brukerprofil fra skyen[1]
   • sky oversikt[1]
   • slette sikkerhetskopiert brukerprofil fra skyen[1]
  • Layout
   • sideinnstillinger for et sideoppsett[1][2]
  • Legge til
  • Lenke
   • sideoppsett og mapper[1]
  • Les
  • Lese
   • handling melding[1]
   • stille inn lesestemme[1]
  • Lesestemme[1]
  • Lisens[1]
   • antall[1]
   • gyldighet[1]
   • logge ut[1]
   • reservere (bruker)[1]
   • reservere (gruppe)[1]
   • tildele flere[1]
   • vise informasjon[1]
  • Logg
   • eksportere[1]
   • registrere brukerens valgatferd[1]
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
   • tømme[1]
  • Logge
   • handlinger samle inn data[1]
  • Logge ut
  • Logg ut[1]
  • Lukke
   • handlinger Windows -kontroll[1]
   • program[1]
  • Lyd
   • aktivere opptak for en celle[1][2]
   • dra[1][2]
   • handlinger[1]
   • handlinger Mobi 3[1][2]
   • handlinger musikk og video[1]
   • handlinger Tellus 5/if[1]
   • ta et opptak til en celle[1]
   • ta et raskt lydopptak[1]
   • trinn ved skanning[1]
   • ved valg via mus/berøring[1]
   • velge med joystick-styring[1]
   • velge ved skanning[1]
   • velge via øyestyring[1]
  • Lysstyrke
   • handlinger Mobi 3 display[1]
   • handlinger skjerm Tellus 5/i5[1]
 • M
  • Macro Server
  • Makro
   • programhandling[1]
  • Mal
   • sideinnstillinger for et sideoppsett[1][2]
  • Mappe
  • Markør
   • flytte i en melding via en handling[1]
  • Medietype[1]
  • Melding
   • endre i tidsplan[1]
   • handling[1]
   • handling deaktivere/aktivere visning[1]
   • handlinger e-post innboks[1]
   • handlinger fjerne og angre handlinger[1]
   • handlinger lese[1]
   • handlinger motta tekstmeldinger[1]
   • handlinger mottatte e-poster[1]
   • handlinger sendte e-poster[1]
   • handlinger sendte tekstmeldinger[1]
   • handlinger valgt e-post[1]
   • handlinger valgt e-postvedlegg[1]
   • handlinger valgte tekstmeldinger[1]
   • handling flytte markøren i en melding[1]
   • handling gå til URL[1]
   • handling kopiere og lime inn en melding med utklippstavlen[1]
   • handling lagre og åpne innhold[1]
   • handling legge til tegnsetting i en melding[1]
   • handling sende som e-post[1]
   • handling send som tekstmelding[1]
   • handling skrive ut en melding[1]
   • handling slå stor bokstav på eller av i en melding[1]
   • handling starte en ny linje i en melding[1]
   • legge til i tidsplan[1]
   • skrive ut[1][2]
   • slette fra tidsplan[1]
   • tekst i en celle med handlingen Ikke legg til tekst i en melding[1]
  • Meny[1]
  • Mind Express
   • handling flytte vindu[1]
   • handling lukke[1]
   • handling tilpasse vindu[1]
  • Minnetid
   • dwell via mus/berøring[1]
   • dwell via øyestyring[1]
  • MKV[1]
  • mm
   • sette opp som enhet for dimensjoner[1]
  • MOB[1]
  • Mobi 3
   • handlinger og skjermlysstyrke[1]
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Mobil
   • stille inn enheter[1]
  • Modell
   • velge kamera for øyestyring[1]
  • Motta
  • Mottatt
  • MP3[1]
  • MP4[1]
  • MPEG[1]
  • MPG[1]
  • Mus
   • handlinger Windows -kontroll[1]
   • innstillinger for auditiv tilbakemelding[1]
   • kontrollmetode[1][2]
   • kontrollmetode i redigeringsvisning[1]
   • start kontrollmetode[1]
   • stille inn valgindikatoralternativer[1]
   • valg når den slippes[1]
   • valg ved å trykke[1]
  • Mus/berøring
   • hodestyring stille inn[1]
  • Mus / berøring
   • velge eller sette kontrollmetode på pause via handling[1]
  • Musebevegelse
   • handlinger varmekart[1]
  • Musebevegelse over
   • sette opp stemme for auditiv tilbakemelding[1]
  • Musemodus
   • deaktivere/aktivere åpne redigering[1]
  • Musepeker
   • skjule ved musevalg/berøringsvalg[1]
   • skjule ved valg med øyestyring[1]
  • Musikk
  • my.jabbla.com
  • MyGaze[1]
 • N
  • Navigere[1]
   • handlinger bla gjennom tidsplanen[1]
   • handling Internett[1]
   • sideoppsett[1]
  • Navn
   • endre (bruker)[1]
   • endre (gruppe)[1]
   • endre brukerprofil[1]
   • endre portalelement[1][2]
   • endre side[1]
   • tilpasse stil[1]
  • Nettleser
   • handlinger flytte vindu og zoome[1]
   • sette opp startside[1]
  • Nettside
   • handlinger type[1]
  • Nettsted
   • endre bokmerke[1]
   • endre favoritter[1]
   • legge til bokmerke[1]
   • legge til en liste over sikre eller usikre[1]
   • legge til favoritter[1]
   • slette bokmerke[1]
   • slette favoritter[1]
  • Nettsurfing
   • sikre og usikre nettsteder[1]
  • Ny
  • Nytt
 • O
  • Omgivelseskontroll[1]
   • handlinger[1]
   • infrarød aktivere[1]
   • Jabbla IR apparat legge til[1]
   • Jabbla IR apparat slette[1]
   • Jabbla IR -koder Mind Express 4 importere[1]
   • Jabbla IR lære og teste kode[1]
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
   • Z-Wave aktivere[1]
   • Z-Wave apparat legge til[1]
   • Z-Wave funksjon apparattest[1]
   • Z-Wave modul legge til i nettverket[1]
   • Z-Wave modul slette fra nettverket[1]
  • Online-Hjelp[1][2][3]
  • Oppdatere[1][2]
  • Opprette
  • Oppsett
   • standardoppsett[1]
  • Oppstart
   • av Windows -start[1]
  • Opptak
  • Ord
   • automatisk læring for prediksjon[1]
   • endre uttale[1]
   • finne i brukervisning[1][2][3]
   • finne i redigeringsvisning[1][2]
   • handling prediksjon[1]
   • legge til eller slette fra en ordprediksjonsliste[1]
   • prediksjon[1]
  • Ordpar
   • automatisk læring for prediksjon[1]
  • Ordprediksjon
   • aktivere liste[1]
   • legge til ny tom liste[1]
   • slette liste permanent[1]
  • Organisere
   • flytte sideoppsett og mapper i portalen[1]
  • Oversette
 • P
  • partnerdisplay
   • handlinger Vibe[1]
  • Passord
   • avslutte fullskjerm[1][2]
   • endre[1]
   • gjenopprette full skjerm[1]
  • Pause
  • PCS[1]
  • Personvern[1]
  • Picto[1]
  • Picture This[1]
  • Plugin
   • deaktivere/aktivere[1]
  • Pop-up-side[1]
  • Portal[1]
   • bakgrunnsfarge sideoppsett endre[1]
   • bilde sideoppsett endre[1]
   • endre navn element[1]
   • funksjoner[1]
   • gå til[1]
   • gå til handling[1]
   • opprette mappe[1]
   • opprette sideoppsett[1][2]
   • sideoppsett åpne[1][2]
   • starte opp med denne[1]
   • visning[1]
   • åpne[1]
  • Prediksjon
   • automatisk læring av ord[1]
   • automatisk læring av ordpar[1]
   • automatisk læring av setninger[1]
   • endre eller slette setning[1]
   • handling[1]
   • handlinger for melding[1]
   • korrigeringsfunksjoner[1]
   • legge til ord eller slette ord fra liste[1]
   • legge til setning[1]
   • ord, ordgrupper og setninger[1]
  • Problem
  • Profil
   • bytte bruker[1][2]
   • dele[1]
   • endre brukerbilde[1]
   • endre navn[1]
   • laste ned sikkerhetskopi[1]
   • laste opp[1]
   • laste opp delte endringer[1]
   • legge til bruker[1]
   • legge til delt bruker[1]
   • legge til startsideoppsett for bruker[1]
   • oppheve tilknytning fra skyen[1]
   • sikkerhetskopi i skyen[1]
   • sikkerhetskopi i skyen slette[1]
   • slette bruker[1]
   • starte brukeren med portal eller sideoppsett[1]
   • starte bruker med fullskjerm[1]
   • starte med denne brukeren[1]
   • stoppe automatisk sky-sikkerhetskopiering[1]
   • stoppe deling[1]
   • typer[1][2]
   • velge en annen bruker[1][2]
  • Program
   • avslutte[1]
   • handling starte Windows -applikasjon[1]
   • starte opp[1]
  • Programmere
  • Prøveversjon
  • Publisere
   • endringer delt bruker[1]
  • Python[1][2]
 • R
  • Rad
   • angi antall rader på en Rutenett-side[1]
   • angi skanneord[1]
   • legge til en Rutenettside[1]
   • slette fra en Rutenettside[1]
  • Ramme
   • tilpasse celle[1]
  • Rediger
   • ved å høyreklikke i musemodus[1]
  • Redigere
  • Redigere tekst[1]
  • Redigering
  • Redigeringspanel
  • Redigeringspanelet[1]
  • Redigeringsvisning
  • Registrere
   • handlinger samle inn data[1]
  • Rekkefølge
   • celler[1]
   • endre sider for å finne en side[1]
   • sider[1]
  • Repetere
   • trinn med joystickvalg[1]
  • Reservere
   • lisenser for grupper[1]
   • lisens for en bruker[1]
  • Rette tekst[1]
  • Rulle
   • handlinger nettleservindu[1]
  • Rutenett[1]
   • konvertere type til Fristil[1]
 • S
  • Send
   • handling[1]
   • handling e-post[1]
   • handling tekstmelding[1]
  • Sende
   • handlinger tekstmeldinger[1]
  • Sendt
   • handlinger e-post[1]
  • Setning
   • automatisk læring for prediksjon[1]
   • endre eller slette for prediksjon[1]
   • handling prediksjon[1]
   • Legge til i setningsprediksjonslisten[1]
   • prediksjon[1]
  • Side[1]
   • alltid gå tilbake til en tidligere side fra hver celle på siden[1]
   • angi som popup-side[1]
   • bakgrunnsfarge-innstillinger for et sideoppsett[1][2]
   • bytte[1]
   • eksportere og importere[1]
   • endre navn[1]
   • endre rekkefølge[1]
   • fane i redigeringspanelet[1]
   • finne i et sideoppsett[1]
   • formatinnstillinger for et sideoppsett[1][2]
   • Fristil[1]
   • gå til handlinger[1]
   • handlinger dynamisk innhold[1]
   • handling skrive ut[1]
   • importere og eksportere[1]
   • innstillinger[1]
   • justere antall kolonner[1]
   • justere antall rader[1]
   • justere avstanden mellom celler[1]
   • justere bakgrunnsbilde[1]
   • justere farge[1]
   • justere type[1]
   • kopiere[1]
   • legge til[1]
   • legge til bakgrunnsbilde[1]
   • legge til en kolonne[1]
   • legge til en rad[1]
   • malinnstillinger for et sideoppsett[1][2]
   • navigere[1]
   • Rutenett[1]
   • sammenligne handling[1]
   • sideoppsett åpne i siste posisjon i de dynamiske listene[1][2]
   • skrive ut[1][2][3][4]
   • slette[1]
   • slette en kolonne[1]
   • slette en rad[1]
   • sortere midlertidig[1]
   • typer[1]
   • åpne sideoppsett på den sist åpnede[1][2]
  • Sidenavn
  • Sideoppsett[1][2]
   • annet Windows styring av applikasjoner[1][2]
   • beholde[1][2]
   • brukervisning[1]
   • eksport[1][2]
   • endre bakgrunnsfarge i portalen[1]
   • endre bilde i portalen[1]
   • endre navn i portalen[1]
   • endre sidenavn[1]
   • endre siderekkefølge[1]
   • ferdig import[1][2]
   • finne i redigeringsvisning[1][2]
   • finne ord i brukervisning[1][2][3]
   • finne side[1]
   • flytte i portalen[1]
   • gjenåpne på den sist åpnede siden[1][2]
   • gå til handlinger[1]
   • handling lagre[1]
   • importere fra en annen bruker[1][2]
   • importere fra en stasjon[1][2]
   • importere fra Mind Express -nettstedet[1][2]
   • kopiere[1][2]
   • kopiere side[1]
   • lagre[1][2]
   • lagre som[1][2]
   • legge til forfatterens informasjon[1][2]
   • legge til side[1]
   • mal for ny side-innstillinger[1][2]
   • navigere[1]
   • opprette[1][2]
   • oversette[1]
   • redigeringsvisning[1]
   • sette opp språk[1][2]
   • sidebakgrunn-innstillinger[1][2]
   • sideformatinnstillinger[1][2]
   • slette[1]
   • slette side[1]
   • slå sammen[1]
   • spesifikk kontrollmetode og innstillinger[1][2][3]
   • starte opp med dette[1]
   • starte opp med handling[1]
   • symbolsett preferanser[1][2]
   • åpne[1][2]
   • åpne på nytt i siste posisjon i de dynamiske listene[1][2]
  • Sikkerhetskopi
   • brukerprofil i skyen[1][2]
   • brukerprofil slette[1]
   • dele brukerprofil[1]
   • egen brukerprofil laste ned[1]
   • laste opp delt endret brukerprofil[1]
   • legge til delt brukerprofil[1]
   • oppheve tilknytning av en brukerprofil fra skyen[1][2]
   • sky oversikt[1][2]
   • slette brukerprofil[1]
   • stoppe[1][2]
   • stoppe deling av brukerprofil[1]
  • Skann
   • automatisk valg[1]
  • Skanne
   • bytte mellom trinn- og valgbrytere[1]
   • handlinger[1]
   • kontrollmetode[1][2]
   • kontrollmetode i redigeringsvisning[1]
   • sette opp stemme for auditiv tilbakemelding[1]
   • skannegrupper[1]
   • skanning i blokker[1]
   • start kontrollmetode[1]
   • stille inn auditiv tilbakemelding[1]
   • stille inn valgindikatoralternativer[1]
   • trinninnstillinger[1]
   • trinnmetode[1]
   • trinnmønster[1]
   • valg[1]
   • velge eller sette kontrollmetode på pause via handling[1]
   • velge med kort trykk og deretter slippe bryter 1[1]
   • velge så lenge du trykker bryter 1[1]
   • velge ved å slippe bryter 1[1]
   • velge ved å trykke på bryter 1 med trinnmetoden automatisk skanning[1]
   • velge ved å trykke på bryter 2[1]
  • Skannegruppe[1]
   • angi skanneord[1]
   • legge til celle[1]
  • Skanneord
  • Skanne ord
   • innstillinger for auditiv tilbakemelding[1]
  • Skanning i blokker[1]
  • Skjerm
   • avslutte full visning[1]
   • full visning[1]
   • handlinger Mobi 3[1]
   • handlinger Tellus 5/i5[1]
  • Skjermbilde
   • legge til bilde i en celle[1][2]
  • Skjermtastatur
  • Skript[1][2]
   • programhandling[1]
  • Skrive
   • handlinger Internett[1]
  • Skrive ut
  • Sky
   • dele brukerprofil[1]
   • laste opp delt endret profil[1]
   • laste opp endringer delt bruker[1]
   • legge til delt brukerprofil[1]
   • sikkerhetskopi brukerprofil laste ned[1]
   • sikkerhetskopiere brukerprofil[1]
   • sikkerhetskopi oversikt[1]
   • slette sikkerhetskopi brukerprofil
    • oppheve tilknytning av brukerprofil[1]
   • stoppe automatisk sikkerhetskopiering av brukerprofil[1]
   • stoppe deling av brukerprofil[1]
  • Skyve
   • innenfor samme Fristil-side[1]
  • Slette
   • celleetikett[1]
   • celle fra en Fristil-side[1]
   • sideoppsett mappe[1]
  • Sluttid
  • Slå sammen
   • sideoppsett og mapper[1]
  • Smart 3
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Smarttelefon
   • stille inn enheter for å ringe eller sende/motta tekstmeldinger[1]
  • Sortere
   • celler etter etikett[1]
   • sider[1]
  • Språk
   • auditiv tilbakemelding ved musevalg/berøringsvalg[1]
   • auditiv tilbakemelding ved skanning[1]
   • grammatikkhandlinger[1]
   • sette opp brukermiljø (grensesnitt)[1]
   • sette opp for et sideoppsett[1][2]
  • Spørsmål
  • StarNav hodesporing
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Starte
   • med den aktive brukeren[1]
   • med en bestemt bruker[1]
   • med fullskjerm[1]
   • med portal eller sideoppsett[1]
   • program[1]
   • ved Windows -oppstart[1]
  • Starte opp
   • med en bestemt bruker[1]
   • program[1]
  • Startside
   • handling[1]
   • sette opp for nettleser[1]
  • Startsideoppsett
   • legge til brukerprofil[1]
   • lenkede sideoppsett[1]
  • Starttid
  • Stemme
   • auditiv tilbakemelding ved musevalg/berøringsvalg[1]
   • auditiv tilbakemelding ved skanning[1]
   • handlinger auditiv tilbakemelding-stemme[1]
   • handlinger som sies høyt[1][2]
   • sette opp for skanning og musebevegelse over[1]
   • stille inn for lesing[1]
   • stille inn lesestemme[1]
  • Stil[1]
   • eksportere sett[1]
   • endre rekkefølge[1]
   • finne
   • importere sett[1]
   • legge til ny i listen[1]
   • slette duplikat[1]
   • slette fra listen[1]
   • tilpasse for en celle[1]
   • velge for celle[1]
  • Stoppe
  • Styre
   • andre Windows -applikasjoner og enheter[1]
  • Størrelse
  • støyreduksjon
   • aktivere for lydopptak[1]
  • Symbol
   • erstatte alle[1]
   • erstatte med symbol fra annet sett[1]
   • legge til en celle[1]
   • symbolsett sideoppsett[1][2]
  • SymbolStix[1]
  • Synlighet
   • celle for brukeren[1]
   • handling[1]
  • Søke
 • T
  • Tale
   • auditiv tilbakemelding ved musevalg/berøringsvalg[1]
   • auditiv tilbakemelding ved skannevalg[1]
   • endre uttalen av et ord[1]
   • handlinger lesestemme[1]
   • sette opp stemme for auditiv tilbakemelding[1]
   • vente på at talen avsluttes før siden endres[1][2][3]
   • vente på tale når en melding fullføres[1][2][3]
  • Tastatur
   • åpne på skjermen[1]
  • Tastatursnarveier[1]
  • Tekst
   • handling[1]
   • i en celle med handlingen Ikke legg til tekst i en melding[1]
   • oversette[1]
   • rette[1]
  • Tekstmelding
   • handling besvare[1]
   • handlinger chat[1]
  • Tekstmeldinger
   • handlinger mottatte meldinger[1][2]
   • handlinger oppdatere og sende[1]
   • handlinger sendte tekstmeldinger[1]
   • handlinger valgt melding[1]
   • stille inn enheter[1]
  • Telefon
   • handlinger valgte tekstmeldinger[1]
   • handling koble til eller koble fra[1]
   • stille inn enheter[1]
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Telleverk
   • handling etikett[1]
  • Tellus 5
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Tellus 5/i5
   • handlinger lys og skjermlysstyrke[1]
  • Test
   • stemme auditiv tilbakemelding ved musevalg/berøringsvalg[1]
   • stemme auditiv tilbakemelding ved skanning[1]
  • Tid
   • angi for dwell[1]
   • angi for dwell via joystick[1]
   • angi grense (bruker)[1]
   • angi grense (gruppe)[1]
   • format[1]
   • innstillinger for dwell via mus/berøring[1]
   • innstilling for dwell via øyestyring[1]
  • Tidsplan
   • angi avtaletid[1]
   • endre avtale[1]
   • endre melding[1]
   • handlinger avtaler og varsler[1]
   • handlinger titler[1]
   • handlinger vise avtaler[1]
   • handling i dag[1]
   • handling lese cellen høyt[1]
   • legge til avtale[1]
   • legge til melding[1]
   • slette avtale[1]
   • slette melding[1]
  • Tilbakemelding
   • innstillinger for auditiv tilbakemelding ved musevalg/berøringsvalg[1]
   • stille inn tilbakemelding ved skannevalg[1]
  • Tillegg
   • deaktivere/aktivere[1]
  • Timeformat[1]
  • Titler
   • handlinger tidsplan[1]
  • Tittellinje[1][2]
  • Tobii[1]
  • Tommer
   • sette opp som enhet for dimensjoner[1]
  • Trinn
   • bytte mellom trinn- og valgbrytere under skanning[1]
   • innstillinger[1]
   • metode[1]
   • mønster[1]
   • repetere med joystickvalg[1]
   • sette opp stemme for auditiv tilbakemelding[1]
  • Tømme
   • celle på en Rutenettside[1]
 • U
  • URL
  • Usynlig
   • celle for brukeren[1]
  • Utfylling
   • rask utfylling av celle[1]
  • Utløpsdato
   • bruk av programvaren (bruker)[1]
   • bruk av programvaren (gruppe)[1]
  • Uttale
   • endre ord[1]
   • utveksle ordbok med en annen bruker[1]
 • V
  • Valg
  • Valgbarhet
   • handling[1]
   • tilpasse celle for brukeren[1]
  • Valg med berøring[1]
  • Valg med mus[1]
  • Valg med styrekule[1]
  • Vanlige spørsmål
  • Varemerker[1]
  • Varmekart
   • handlinger musebevegelse[1]
  • Varsel
   • handlinger planlegge i tidsplanen[1]
  • Varsler
   • sette opp for e-post[1]
  • Varsling
   • avtale i tidsplan[1]
  • Vedlegg
   • handlinger valgt e-post[1]
  • Veiledning
  • Veksle
   • trinn- og valgbrytere under skanning[1]
  • Velg
   • deaktivere celle for brukeren[1]
  • Velge
   • angi indikatoralternativer for joystick-styring[1]
   • bytte mellom trinn- og valgbrytere under skanning[1]
   • celle[1]
   • dwell via berøring[1]
   • frekvens handlinger samle inn data[1]
   • handlinger dwell[1]
   • handlinger skanne[1]
   • kontrollmetode[1][2]
   • kontrollmetode i redigeringsvisning[1]
   • med dwell med mus/berøring[1]
   • med dwell via joystick[1]
   • med dwell via øyestyring[1]
   • med joystick[1]
   • med kort trykk og deretter slippe bryter 1 ved skanning[1]
   • registrere brukeratferd[1]
   • start kontrollmetode[1]
   • stille inn indikatoralternativer for mus/berøring[1]
   • stille inn indikatoralternativer for skanning[1]
   • stille inn indikatoralternativer for øyestyring[1]
   • så lenge du trykker bryter 1[1]
   • ved å blunke med øynene[1]
   • ved å trykke på bryter 1 med trinnmetoden automatisk skanning[1]
   • ved å trykke på bryter 2 ved skanning[1]
   • velge ved å slippe bryter 1 ved skanning[1]
   • via bryter ved øyestyring[1]
   • via joystick-bryter[1]
   • via skanning[1]
   • vise frekvens[1]
  • Versjon
  • Vibe
   • fastvare[1]
   • handlinger partnerdisplay[1]
   • oppdatere fastvare[1]
   • partnerdisplay stille inn[1]
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Video
  • Vindu[1]
   • handling flytte for Mind Express -applikasjon[1]
   • handling flytte for Windows -applikasjon[1]
   • handling tilpasse for Mind Express -applikasjon[1]
   • tilpasse handling for Windows -applikasjonen[1]
  • Virtuelt
   • åpne tastatur[1]
  • Vise
   • portal[1]
   • sideoppsett redigere[1]
   • valgindikator bare ved valg av mus/berøring[1]
   • valgindikator bare ved valg med øyestyring[1]
   • valgindikator for joystick-styring[1]
   • valgindikator for mus/berøring[1]
   • valgindikator for skanning[1]
   • valgindikator for øyestyring[1]
   • valgindikator ved valg og peking for mus/berøring[1]
   • valgindikator ved valg og peking med øyestyring[1]
   • åpen portal[1]
  • Visning
   • sideoppsett for brukeren[1]
  • Vocalizer[1]
  • Volum
   • handlinger lyd og video[1]
   • handling lesestemme[1]
   • stemme auditiv tilbakemelding ved musevalg/berøringsvalg innstillinger[1]
   • stemme stille inn auditiv tilbakemelding ved skanning[1]
 • W
  • WAV[1]
  • Web-hjelp[1][2][3]
  • Web-lisens
  • Widgit[1]
  • Windows
   • handlinger ekstern dwell[1]
   • handlinger ekstern zoom[1]
   • handlinger lukke[1]
   • handlinger musekontroll[1]
   • handling flytte Mind Express -vindu[1]
   • handling flytte vindu[1]
   • handling starte program[1]
   • handling tilpasse Mind Express -vindu[1]
   • handling tilpasse vindu[1]
   • styre applikasjoner med Mind Express[1][2]
  • Windows-kontroll
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • WMA[1]
  • WMV[1]
 • Z
  • Zingui
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
  • Zoom
   • ekstern[1]
   • sette opp ekstern for mus/berøring[1]
   • sette opp ekstern ved øyestyring[1]
  • Zoome
   • handlinger nettleservindu[1]
  • Z-Wave[1]
   • apparatfunksjonstest[1]
   • apparat legge til[1]
   • modul legge til i nettverket[1]
   • modul slette fra nettverket[1]
  • Z-Wave Z-Wave
 • Ø
  • Øverst
   • endre cellerekkefølge[1]
  • Øyemonitor
   • innstillinger[1]
  • Øyestyring[1]
   • Alea[1]
   • Edge[1]
   • Eyetech[1]
   • handlinger[1]
   • innstillinger for valg med dwell[1]
   • justere øyeposisjon for kameraet[1]
   • kalibrere kamera[1]
   • kalibreringsinnstillinger[1]
   • kontrollmetode[1][2]
   • kontrollmetode i redigeringsvisning[1]
   • monitor i pause-felt[1]
   • MyGaze[1]
   • sette opp valg via bryter[1]
   • start kontrollmetode[1]
   • stille inn valgindikatoralternativer[1]
   • tillegg deaktivere/aktivere[1]
   • Tobii[1]
   • velge kameramodell[1]
   • velge kontrollmetode via handling[1]
   • velge ved å blunke[1]
   • velge øyet som følger kameraet[1]