Mind Express installasjon (egendefinert oppsett)

 1. Klikk på oppsettlenken du har fått på e-post.
 2. Dialogboksen Brukerkontokontroll kan vises (avhengig av datamaskinens sikkerhetsnivå). Klikk Ja.
 3. Velg Egendefinert installasjon.
 4. Klikk Neste >.
 5. Velg språket du vil bruke i Mind Express.
 6. Klikk Neste >.
 7. Velg symbolsettene du vil bruke i Mind Express.
 8. Klikk Neste >.
 9. Velg enhetene du ønsker eksempelfiler for.
 10. Velg språk for eksempelfilene.
 11. Klikk Neste >.
 12. Velg stemmene du vil bruke i Mind Express.
 13. Klikk Neste >.
 14. Velg tilleggsoppgavene du vil utføre under installasjonen:
  • Lag ikon på skrivebordet, dette alternativet er valgt som standard for å sikre at et Mind Express-ikon blir plassert på skrivebordet, slik at du raskt kan starte programmet.
  • Erstatt eksisterende filer, IKKE velg dette alternativet hvis du allerede har Mind Express og du vil lagre filene dine.
 15. Klikk Neste >.
  Det vises en liste med språk, stemmer, symbolsett, eksempelfiler, språk for eksempelfilene og tilleggsoppgavene.
 16. Klikk Installer.
  Installasjonen begynner. Den kan ta litt tid.
 17. Klikk Ferdig.