Brukervisning for et sideoppsett

Brukervisningen av sideoppsettet er visningen av sideoppsettet slik brukeren til slutt kommer til å bruke det til å kommunisere med andre, spille spill, bla gjennom, ringe og så videre. Brukeren gjør dette ved å velge celler på de ulike sidene i sideoppsettet med den best egnede kontrollmetoden for brukeren.

Hvis du velger et sideoppsett i portalen, kommer du til brukervisningen av dette sideoppsettet, og du ser den første innstilte hjem-siden for sideoppsettet. Du kan bruke menyen til å gå tilbake til portalen.

Ved å gå til menyen eller bruke funksjonstasten F2, kan du aktivere redigeringsvisning av sideoppsettet fra brukervisningen, og gå tilbake til brukervisningen.

Tips: Bruk menyen til å vise sideoppsettet til brukeren i fullskjermmodus. Du kan gå ut av fullskjermvisning med ESC på tastaturet. På et nettbrett kan dette gjøres via skjermtastaturet. Mange Jabbla-enheter har en separat escape-knapp.
Figur 1. Mind Express-vinduet i brukervisningen av et sideoppsett
Nr. Område Forklaring
1 Meny Fra menyen kan du gjøre følgende:
  • Gå tilbake til portalen
  • Gå til redigeringsvisning for sideoppsettet
  • Velge kontrollmetode
  • Vise fullskjerm
  • Skrive ut en side eller et notat
  • Endre innstillingene
  • Søke etter et ord og vise banen til ordet
  • Åpne web-hjelp
  • Bytte brukerprofil eller legge til en ny profil
2 Hovedvinduet Viser den aktive siden i sideoppsettet.
3 Tittellinje Tittellinjen viser "navn på sideoppsett – sidenavn".
4 Lagre Du kan lagre endringene.