Het label van een vakje verwijderen

Als je een vakje vult met een figuur, zal automatisch het label worden ingevuld met de naam van de figuur. Als er geen figuur beschikbaar is, wordt enkel het label ingevuld met de ingevoerde tekst. Je kan dit label verwijderen.

  1. Kies Menu > Bewerken F2.
  2. Kies het tabblad Vakje in het bewerkingspaneel.
  3. Navigeer naar de gewenste pagina.
  4. Selecteer de vakjes waarvan je het label wil verwijderen.
  5. Naast , kies .