Een geluidsopname voor een vakje maken

Je kan een geluid opnemen voor een vakje. Op die manier kan je bijvoorbeeld als begeleider van een gebruiker een boodschap inspreken voor een contactpersoon van de gebruiker. Als de gebruiker het vakje selecteert, zal de boodschap worden afgespeeld.

Tip: Je kan het geluid verwijderen in de bewerkingsweergave door het vakje te selecteren en bij Acties, de actie Audio en video Geluidsopname te verwijderen.

De eerste twee stappen moet je slechts één keer uitvoeren.

 1. Activeer Snelle geluidsopname, zie In een document snelle geluidsopnames voor een vakje activeren. Daar stel je een uitstelttijd in via Geluidsopname venster tonen na.
 2. Stel de selectiemethode in op Muis/Touch en Bij loslaten Muis/touch, zie Het selecteren na het loslaten bij muis/touch-selectie instellen.
 3. In de gebruikersweergave, druk langer dan de uitsteltijd op het vakje.
  Het opnamevenster verschijnt.
 4. Gebruik één of meer van de volgende knoppen:
  KnopUitleg
  Indrukken om te starten met opnemen en loslaten om te stoppen met de geluidsopname.
  Speel de geluidsopname af.
  Bevestig de geluidsopname. De geluidsopname is nu toegevoegd als actie van het vakje.
  Annuleer de geluidsopname. Je kan opnieuw beginnen met opnemen.