Een figuur toevoegen aan een vakje

Je kan vakjes vullen met één of meer figuren uit de beschikbare symbolensets, op het web, in je galerij, van schijf, via een schermafdruk of via de camera.

Als je meerdere vakjes tegelijk selecteert, zullen ze worden opgevuld met dezelfde figuren en hetzelfde label. Je kan dit nadien aanpassen.

Als je een vakje vult met een figuur, zal automatisch het label worden ingevuld en de actie tekst worden toegevoegd aan het vakje:
 • De actie tekst zorgt wordt uitgesproken als de gebruiker het vakje selecteert.
 • De actie tekst is standaard de tekst van het label.
 • Voor de meeste figuren die standaard aanwezig zijn, is de woordsoort van de tekst al juist ingesteld.
Tip: Je kan vakjes ook snel vullen, zelfs met verschillende figuren, zonder het Figuur kiezen kiezen, zie Snel één of meer vakjes vullen.
 1. Kies Menu > Bewerken F2.
 2. Navigeer naar de gewenste pagina.
 3. Kies één van de volgende opties:
  • Kies het tabblad Vakje in het bewerkingspaneel, selecteer het vakje dat je wil vullen en kies . Als je meerdere vakjes selecteert, zullen ze dezelfde figuren en hetzelfde label krijgen.
  • Dubbelklik of dubbeltik op het vakje dat je wil vullen.
  Het dialoogvenster Figuur kiezen verschijnt.
 4. Kies één van volgende opties om een figuur toe te voegen:
  OptiesProcedure
  Een figuur kiezen uit de beschikbare symbolensets
  1. Kies Symbolen.
  2. Kies Kies symbolensets om symbolensets te selecteren en de zoekvolgorde in de sets te wijzigen.
  3. Begin te typen in het zoekveld. De figuren worden zichtbaar en selectiever naarmate je verder typt.
  4. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  Een figuur kiezen op internet
  1. Kies Web
  2. Typ je zoekterm in het zoekveld en kies .
  3. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  Een figuur toevoegen uit je galerij

  De galerij bevat alle figuren die je zelf al aan het document hebt toegevoegd.

  1. Kies
  2. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  Een figuur toevoegen van interne en externe opslagmedia: de harde schijf van je PC, een geheugenkaart, een CD of DVD, een USB-stick, ....
  1. Kies Van schijf.
  2. Zoek de figuur via het Windows navigatievenster.
  3. Kies de figuur die je wil toevoegen.
  4. Kies Openen.

   De figuur zal onmiddellijk in het vakje verschijnen. Als je extra figuren wil toevoegen of het vakje verder wil bewerken, moet je opnieuw kiezen.

  Een screenshot toevoegen
  1. Kies Schermafdruk.
  2. Selecteer het gewenste gebied met het dradenkruis.

  De figuur zal onmiddellijk in het vakje verschijnen. Als je extra figuren wil toevoegen of het vakje verder wil bewerken, moet je opnieuw kiezen.

  Een foto nemen en toevoegen
  1. Kies .
  2. Kies Foto maken.

  Je kan eerst van camera wisselen door op te drukken.

  De foto zal onmiddellijk in het vakje verschijnen.

  Als je extra figuren wil toevoegen of het vakje verder wil bewerken, moet je opnieuw kiezen.

 5. Kies om extra figuur toe te voegen.
 6. Je kan de figuur bewerken door ze te selecteren in het voorbeeldvenster en te kiezen.
 7. Kies OK.
  Het vakje is nu ingevuld met:
  • De gekozen figuren.
  • In bepaalde gevallen een label:
   • De naam van het laatst gekozen symbool.
   • De internetzoekterm.
  • De standaardstijl.